Ερευνώντας το ενεργειακό όφελος άυλων χωρικών ποιοτήτων. Η εναλλακτική πρόταση της Αρχιτεκτονικής Ενεργειακής Αναβάθμισης (Α.Ε.Α.), στις τυπικές πρακτικές της Ενεργειακής Αναβάθμισης

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2019 (EL)

Ερευνώντας το ενεργειακό όφελος άυλων χωρικών ποιοτήτων. Η εναλλακτική πρόταση της Αρχιτεκτονικής Ενεργειακής Αναβάθμισης (Α.Ε.Α.), στις τυπικές πρακτικές της Ενεργειακής Αναβάθμισης (EL)
Exploring the energy benefit of intangible spatial qualities The alternative proposal of Architectural Energy Retrofit (Α.Ε.R.), against typical energy retrofit practices (EN)

Ηλιοπούλου (Eftychia Eliopoulou), Ευτυχία

Η ανάγκη για εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια αποτελεί αντικείμενο κυρίαρχου προβληματισμού οδηγώντας σε πλήθος θεσμικών μέτρων και στρατηγικών. Επίσης έχει επικρατήσει η ενεργειακή αναβάθμιση του κτισμένου περιβάλλοντος να αντιμετωπίζει κατά κανόνα τα κτίρια ως μεμονωμένες περιπτώσεις και όχι ως μέρος ενός μικρο-κλιματικού περιβάλλοντος και ενός ευρύτερου κοινωνικού συνόλου. Αρχιτεκτονικές αξίες που ενυπάρχουν στον εξεταζόμενο χώρο και χωρικές ποικιλίες που έως τώρα διαμόρφωσαν τον δομημένο χώρο, αποδυναμώνονται. Ανάλογα ατονεί και ο συμμετοχικός ρόλος του αρχιτέκτονα στην διαδικασία της ενεργειακής αναβάθμισης, καθώς κρίνεται ως μη επιστημονικά επαρκής να διαχειριστεί την τεχνική φύση των επεμβάσεων.Η προτεινόμενη Αρχιτεκτονική Ενεργειακή Αναβάθμιση (Α.Ε.Α.) αναγνωρίζοντας στην γενικευμένη τάση της ενεργειακής αναβάθμισης, μια ευκαιρία για ευρύτερη αναζωογόνηση του εξεταζόμενου χώρου και του μικρο-περιβάλλοντός του, αντιπροτείνει μια προσέγγιση, όπου επιδιώκεται πρωτίστως η αποσαφήνιση και η ενίσχυση εκείνων των αρχιτεκτονικών συντελεστών του εξεταζόμενου κτίσματος που την επιτυγχάνουν.Ειδικά η κατηγορία των σχολείων αποτελεί πεδίο ενδιαφέροντος και εφαρμογής της Α.Ε.Α. Προσφέρει παραμέτρους που μπορούν να τροφοδοτήσουν την εναλλακτική προσέγγισή της όπως η μεθόδευση μιας αμφίδρομης σχέσης και η ανάπτυξη στενής συνεργασίας της Αρχιτεκτονικής Σκέψης με τις Παιδαγωγικές Επιστήμες. Η εισήγηση στοχεύει να τις παρουσιάσει με παραδείγματα και να προτείνει τρόπους ενσωμάτωσής τους στις τελικές προτάσεις-παρεμβάσεις της Α.Ε.Α. του σχολικού συγκροτήματος. (EL)
Promoting energy efficiency in buildings, is one of the main contemporary challenges. However, the examined building is often treated, as a stand-alone case that receives the typical “energy-retrofit treatment”. Basic architectural disciplines that have formulated the built space so far, are often overlooked and disregarded, during the energy retrofit refurbishment. And so does the leading role of the architect, as his background is often considered not scientifically updated enough to comprehend the technical framework of the retrofit measures.Considering the huge impact of the energy retrofit trend, an opportunity of developing an alternative proposal is arisen. This counter proposal, called Architectural Energy Retrofit (A.E.R.), pursues a wider revitalization of indoors and of its microclimatic surroundings of the building, by invigorating its architectural qualities.School complexes are considered for A.E.R., an important research field, as they offer a synergy between Architecture and Pedagogical Sciences. Both sectors, provide valuable feedback about formulating a stimulating educational sustainable environment that could also lead an energy saving retrofit strategy. The present paper, will explore how these values are integrated to the bioclimatic behaviour of the school complex. Examples will be presented so as to propose ways of implementing it to the school complex. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

ενεργειακή συμπεριφορά (EL)
συμβιωτικές στρατηγικές (EL)
εξοικονόμηση ενέργειας (EL)
αρχιτεκτονική ενεργειακή αναβάθμιση (EL)
αρχιτεκτονική σχολείων (EL)
μικρο-περιβάλλον (EL)
βιοκλιματικά οφέλη (EL)
παιδαγωγικές αξίες (EL)
χωρικές ποιότητες (EL)
spatial values (EN)
school design (EN)
symbiotic strategies (EN)
bioclimatic benefits (EN)
energy behavior (EN)
micro environment (EN)
energy saving (EN)
pedagogical principles (EN)
architectural energy retrofit (EN)


Χώροι για το Παιδί ή Χώροι του Παιδιού;

Ελληνική γλώσσα

2019-07-27


Χώροι για το Παιδί ή Χώροι του Παιδιού; (EL)
Children’s Spaces or Spaces for Children? (EN)

Χώροι για το Παιδί ή Χώροι του Παιδιού;; Τόμ. 1 (2018): Πρακτικά Συνεδρίου ‘Χώροι για το Παιδί ή Χώροι του Παιδιού; Όταν η συνθήκη αγωγής και εκπαίδευσης τέμνεται με την καθημερινότητα της πόλης’; 1003-1022 (EL)
Children’s Spaces or Spaces for Children?; Vol. 1 (2018): Conference Proceedings ‘Children’s Spaces or Spaces for Children? When education intersects with the everyday life in the city’; 1003-1022 (EN)

Πνευματική ιδιοκτησία (c) 2018 Ευτυχία Ηλιοπούλου (Eftychia Eliopoulou) (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.