Η επίδραση των σχολικών κτηρίων και του αστικού χώρου στην ομαλή ψυχοπνευματική ανάπτυξη των παιδιών. Η Κέρκυρα ως μελέτη περίπτωσης

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2019 (EL)

Η επίδραση των σχολικών κτηρίων και του αστικού χώρου στην ομαλή ψυχοπνευματική ανάπτυξη των παιδιών. Η Κέρκυρα ως μελέτη περίπτωσης (EL)
School buildings and urban space effect smooth mental and psychological development of child. Corfu as a case study (EN)

Γκανάτσιου (Paraskevi Ganatsiou), Παρασκευή

Ένας ποιοτικός σχεδιασμός της παιδείας προτάσσει τη βιωματικότητα και την εφαρμογή προγραμμάτων που αναδεικνύουν εξωστρέφεια και ευαισθησία στα σύγχρονα θέματα. Ο χώρος του σχολείου και η πόλη επιδρούν στους μαθητές συνδιαμορφώνοντας την ανάπτυξη τους σε ψυχοπνευματικό επίπεδο. Η γνωριμία και η χρήση ενός χώρου δεν έχει νόημα για το παιδί χωρίς την ουσιαστική σχέση με την αρχιτεκτονική του. Μακριά από την απατηλή ασφάλεια μίας μαζικής κουλτούρας και έτοιμων λύσεων, παραδείγματα καταδεικνύουν ότι οι πόλεις γίνονται φιλικότερες προς τα παιδιά, όταν αυτά έχουν λόγο στις αλλαγές της. Πώς όμως προσδιορίζεται το «ωραίο» και το «άσχημο» στον περιβάλλοντα χώρο και πώς αξιοποιούνται οι σύγχρονες αισθητικές θεωρίες στο να το βοηθήσουν το παιδί να κατανοήσει τι του αρέσει και τι όχι, ώστε να δραστηριοποιηθεί; Ποια η αξία των πολιτιστικών διαδρομών (cultural routes) στη διαλεκτική με την αρχιτεκτονική και στο χτίσιμο της ταυτότητας; Αυτά αποτελούν μερικά από τα ερωτήματα της μελέτης. Για παράδειγμα αναφέρεται η αξιοποίηση της πόλης της Κέρκυρας ως μέσο αγωγής, μέσω του σχεδιασμού διαδρομών για εφήβους, η κατάσταση των σχολικών κτηρίων καθώς και οι βελτιωτικές πρωτοβουλίες των ιδίων στα σχολικά κτήρια. (EL)
An education design with quality uses experiential activities and implementation of programs which have openness and sensitivity to contemporary issues. School space and city affect students and contribute to their mental-psychological development. Just to get to know or use the space has no meaning for children. Kids need real relationship with space architecture. Far from the false security of mass culture and ready solutions, there are examples demonstrating that cities could become friendly to the kids when they can express their opinion about changes. But how we can define «beauty» and «ugly» in space surrounding the child and how modern aesthetic theories are used? How can we help children to understand what they like and what is not, into space, to become active? Which is «cultural routes» value in dialogue with architecture and in building of personal identity? All these are some of the research questions. As an example are described cultural routes for adolescents in Corfu town, as a means of treatment and also, are referred school buildings situation and children’s actions to improve school space. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

σχολικά κτήρια (EL)
Κέρκυρα (EL)
πολιτιστικές διαδρομές (EL)
αρχιτεκτονική του χώρου (EL)
ψυχοπνευματική ανάπτυξη (EL)
αισθητικές θεωρίες (EL)
school buildings (EN)
Corfu (EN)
aesthetic theories (EN)
space architecture (EN)
psycho - mental development (EN)
cultural routes (EN)


Χώροι για το Παιδί ή Χώροι του Παιδιού;

Ελληνική γλώσσα

2019-07-27


Χώροι για το Παιδί ή Χώροι του Παιδιού; (EL)
Children’s Spaces or Spaces for Children? (EN)

Χώροι για το Παιδί ή Χώροι του Παιδιού;; Τόμ. 1 (2018): Πρακτικά Συνεδρίου ‘Χώροι για το Παιδί ή Χώροι του Παιδιού; Όταν η συνθήκη αγωγής και εκπαίδευσης τέμνεται με την καθημερινότητα της πόλης’; 337-358 (EL)
Children’s Spaces or Spaces for Children?; Vol. 1 (2018): Conference Proceedings ‘Children’s Spaces or Spaces for Children? When education intersects with the everyday life in the city’; 337-358 (EN)

Πνευματική ιδιοκτησία (c) 2018 Παρασκευή Γκανάτσιου (Paraskevi Ganatsiou) (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.