Φως και σκιά: δημιουργοί χώρων και αφηγητές μύθων

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2019 (EL)

Φως και σκιά: δημιουργοί χώρων και αφηγητές μύθων (EL)
Light and shadow: space creators and story tellers (EN)

Μαυρομμάτης (Aris Mavrommatis), Άρης
Κατσιούλη (Aikaterini Katsiouli), Αικατερίνη
Πολίτη (Chrysoula Politi), Χρυσούλα

Οι σκιές των αντικειμένων πάνω σε μια επιφάνεια ορίζουν σ’ αυτήν ένα νέο χώρο, ο οποίος αναπτύσσει τη δική του δυναμική και στοιχειοθετεί τη δική του ιστορία. Από την πρωτόγονη εποχή, οι σκιές δημιουργούσαν ένα φαντασιακό χώρο εντός του οποίου εξυφαίνονταν μύθοι και δοξασίες που δρούσαν ήρωες και μάγισσες. Ο χώρος των σκιών εξάπτει τη φαντασία των μικρών παιδιών, δημιουργώντας ένα πεδίο μέσα στο οποίο συγκροτούν προσωπικές ιστορίες με δρώντα πρόσωπα τις σκιές. Η παρούσα εργασία αποτελεί μια διδακτική πρόταση για παιδιά προσχολικής ηλικίας, με στόχο: τον πειραματισμό παραγωγής σκιών γεωμετρικών στερεών όπως: της σφαίρας, του κώνου, του κύβου και του κυλίνδρου, την γεωμετρική προσέγγιση του τρόπου δημιουργίας μιας σκιάς και τέλος την ανάπτυξη προβληματισμού αν από την σκιά ενός αντικειμένου είναι δυνατή η γνώση της μορφής αυτού του αντικειμένου. Στη συνέχεια με συνδυασμό των προηγουμένων στερεών, κατασκευάζονται μέσα στο χώρο μια αίθουσας του νηπιαγωγείου διαφορετικά αρχιτεκτονικά σύνολα, τα οποία προβάλλονται υπό σταθερή πηγή φωτισμού στους τοίχους της αίθουσας. Έτσι, οι τέσσερεις τοίχοι της αίθουσας μεταμορφώνονται σ’ έναν επίπεδο αρχιτεκτονικό χώρο, ο οποίος αφηγείται ιστορίες που τα παιδιά συνθέτουν με ήρωες τις σκιές. Πειραματικά η πρόταση εφαρμόστηκε στο νηπιαγωγείο «Φεγγαράκι» σε παιδιά ηλικίας περίπου 5-6 ετών με ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα. (EL)
The shadows of objects on a surface designate a new space; a space with its own potential that writes its own history. Since time immemorial shades have been outlining an imaginary world of myths and legends filled with heroes and witches. This imaginary reality sparks children’s imagination as they create their own personal stories with shadowy figures in leading roles. The following project constitutes a teaching suggestion for preschool kids. The teaching targets are: to experiment with the production of shadows with geometrical shapes like: sphere, cone, cube, and cylinder, to study the geometrical approach of the creation of a shadow and to make children wonder whether starting from the shadow we can deduce the precise shape of the original object.The next step is to combine the above mentioned geometrical objects into new complex structures that will be on display under a steady source of light on the walls of one of the classrooms. Thus the four classroom walls turn into a new architectural space and tells the stories that the students themselves put together with shadows playing the dominant role. This project has been piloted in the nursery school “Fengaraki” with 5 year-old kids and the outcome was surprisingly positive. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

φως (EL)
μύθος (EL)
σχήμα (EL)
σκιά (EL)
myth (EN)
shadow (EN)
shape (EN)
light (EN)


Χώροι για το Παιδί ή Χώροι του Παιδιού;

Ελληνική γλώσσα

2019-07-27


Χώροι για το Παιδί ή Χώροι του Παιδιού; (EL)
Children’s Spaces or Spaces for Children? (EN)

Χώροι για το Παιδί ή Χώροι του Παιδιού;; Τόμ. 1 (2018): Πρακτικά Συνεδρίου ‘Χώροι για το Παιδί ή Χώροι του Παιδιού; Όταν η συνθήκη αγωγής και εκπαίδευσης τέμνεται με την καθημερινότητα της πόλης’; 509-518 (EL)
Children’s Spaces or Spaces for Children?; Vol. 1 (2018): Conference Proceedings ‘Children’s Spaces or Spaces for Children? When education intersects with the everyday life in the city’; 509-518 (EN)

Πνευματική ιδιοκτησία (c) 2018 Αικατερίνη Κατσιούλη, Χρυσούλα Πολίτη, Άρης Μαυρομμάτης (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.