‘Η παιδική χαρά ως συνεκτικό στοιχείο της γειτονιάς και βιωματικό εργαλείο ανάγνωσης της πόλης μέσα από παραδείγματα εφαρμογής’

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2019 (EL)

‘Η παιδική χαρά ως συνεκτικό στοιχείο της γειτονιάς και βιωματικό εργαλείο ανάγνωσης της πόλης μέσα από παραδείγματα εφαρμογής’ (EL)
‘Playgrounds as neighborhood’s cohesive component and city’s comprehension asset via specific case studies’ (EN)

Παπαλιούρα (Evdoxia Papalioura), Ευδοξία
Τάκα (Evgenia Taka), Ευγενία

Στην παρούσα εργασία το αντικείμενο υπό έρευνα είναι η παιδική χαρά ως βιωματικό εργαλείο ανάγνωσης της πόλης, που έχει ως στόχο την ενίσχυση της κοινωνικοποίησης και της συμμετοχικής δράσης, στα πλαίσια μιας οικολογικής και συλλογικής συνείδησης. Αρχικά, μέσα από υλοποιημένο έργο του εξωτερικού, τίθεται ένα γενικότερο πλαίσιο σχεδιαστικών αρχών, οι οποίες συνθέτουν τη ζητούμενη προσέγγιση αρχιτεκτονικής τοπίου, μέσω της ‘αποδόμησης’ της παιδικής χαράς στα πέντε βασικά δομικά στοιχεία της: φυτεύσεις, σκληρά υλικά, παιχνίδια, εξοπλισμός και τοπόσημα. Στη συνέχεια, γίνεται η μετάβαση στην ελληνική πραγματικότητα με τρία παραδείγματα, δύο υλοποιημένα και ένα υπό εξέλιξη, παρά τους περιορισμούς της τρέχουσας νομοθεσίας. Αναλυτικά, θα παρουσιαστούν το ‘Παιχνίδι στον πράσινο λόφο’ και το ‘Κάστρο της περιπέτειας’, όπου το φυσικό ανάγλυφο οδήγησε στον σχεδιασμό ενδιαφερουσών μικρο-τοποθεσιών, διαχωρίζοντας τις ηλικιακές ομάδες, με διαμορφώσεις πρανών, στάσης και παιχνιδιού και το ‘Low-budget courtyard’, αυλή νηπιαγωγείου, η οποία προωθεί τη φαντασία και τη δημιουργικότητα, σε αρμονία με το φυσικό περιβάλλον. (EL)
The present essay deals with the subject of experiencing and understanding the city through collective play, where playgrounds have a major role in reinforcing social interactions and sustainable issues. It introduces successful built projects abroad and sets design principles that compose the landscape architectural approach, along with educational and ecological characteristics. The playground design is viewed through five structural elements: softscape (plants), hardscape (materials), toys (structures), infrastructure and landmarks. The essay continues with three case studies that take place in Greece, two completed and one still in progress, challenging Greek planning law. Projects, ‘Play on the Green hill’ and ‘Adventure castle’ are presented, where the existing topography led to the creation of interesting places, separating age-groups by using slopping landforms, in order to create resting niches and play areas. Finally, the project ‘Low-budget courtyard’ is a nursery courtyard that encourages imagination and creativity, in harmony with existing natural environment. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

οικολογία (EL)
δημιουργικότητα (EL)
βιωματικός (EL)
κοινωνικοποίηση (EL)
συλλογικότητα (EL)
φαντασία (EL)
συμμετοχή (EL)
φυσικό περιβάλλον (EL)
participation (EN)
collectivity (EN)
ecology (EN)
experiential (EN)
natural environment (EN)
imagination (EN)
creativity (EN)
socialization (EN)


Χώροι για το Παιδί ή Χώροι του Παιδιού;

Ελληνική γλώσσα

2019-07-27


Χώροι για το Παιδί ή Χώροι του Παιδιού; (EL)
Children’s Spaces or Spaces for Children? (EN)

Χώροι για το Παιδί ή Χώροι του Παιδιού;; Τόμ. 1 (2018): Πρακτικά Συνεδρίου ‘Χώροι για το Παιδί ή Χώροι του Παιδιού; Όταν η συνθήκη αγωγής και εκπαίδευσης τέμνεται με την καθημερινότητα της πόλης’; 854-870 (EL)
Children’s Spaces or Spaces for Children?; Vol. 1 (2018): Conference Proceedings ‘Children’s Spaces or Spaces for Children? When education intersects with the everyday life in the city’; 854-870 (EN)

Πνευματική ιδιοκτησία (c) 2018 Ευδοξία Παπαλιούρα (Evdoxia Papalioura), Ευγενία Τάκα (Evgenia Taka) (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.