Ο χώρος ως μέσο δημιουργικής μάθησης

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2019 (EL)

Ο χώρος ως μέσο δημιουργικής μάθησης (EL)
Space as a means for education and creative learning (EN)

Παρασκευά (Polyanna Paraskeva), Πολυάννα

Η μάθηση δεν είναι αποτελεσματική αν δεν υπάρχει ο κατάλληλος χώρος. Ο χώρος είναι καθοριστικός για την εκπαιδευτική διαδικασία και μπορεί να λειτουργήσει ενισχυτικά, αν ο παιδαγωγός είναι αποφασισμένος να εφαρμόσει δημιουργικές διαδικασίες.Σε ένα σκληρά δομημένο αστικό περιβάλλον, ο χώρος εκπαίδευσης οφείλει να προσφέρει άνεση στο παιδί, να του δίνει την ελευθερία κίνησης και έκφρασης, την δυνατότητα επιλογής και ελεύθερης βούλησης, την αίσθηση της ανακάλυψης, της έκπληξης και του απρόοπτου. Να εφοδιάζει το παιδί με μια ποικιλία ερεθισμάτων, να το φέρνει σε επαφή με την φύση, να του επιτρέπει να εκτονώνεται σωματικά και πνευματικά, ώστε να διερευνά τις δεξιοτεχνίες του, να αυτονομείται και να κερδίζει μόνο του τη γνώση.Ένα ευέλικτο περιβάλλον μπορεί να μετασχηματίζεται, να γίνεται ένας χώρος μεταμορφώσεων, να δημιουργεί διαφορετικές ενότητες δημιουργικής έκφρασης και να προσφέρει δυνατότητα κοινωνικοποίησης ή ενίοτε απομόνωσης.Η αρχιτεκτονική καλείται να δώσει απαντήσεις για την σχέση του παιδιού με το περιβάλλον του. Ο ενήλικας που σχεδιάζει για την παιδική ηλικία, ανασύρει μνήμες, βιώματα και κάποιες φορές ταυτίζεται με το παιδί προσπαθώντας να καλύψει το λευκό χαρτί με τα πρώτα σκαριφήματα.Κατά την διάρκεια της εισήγησης, θα επιχειρήσουμε να αναδείξουμε τις παραπάνω αρχές με παραδείγματα υλοποιημένων έργων του γραφείου «Πολυάννα Παρασκευά και Συνεργάτες». (EL)
Learning is not effective if not provided within the suitable setting. Space is a decisive factor for the learning process. It can play a reinforcing role, if the teacher has refuted is willing to apply creative processes.In tightly built, urban environments, learning facilities should offer children comfort, freedom of movement and expression, as well as choice and free will, the feeling of discovery, surprise and the unexpected. They need to supply children a variety of experiences, put them in contact with nature, allowing them to decompress both physically and mentally, in order to explore their dexterities, gain autonomy and earn knowledge in their own right.A flexible environment can be transformed; it may become a place of conversions; it may welcome new uses and activities and offer the possibility of socialisation or –sometimes– isolation.Architecture’s mission is to provide solutions for the relationship between children and their environments. The adult designing for children, digs out memories, experiences, unwanted desires, and is sometimes self-identified, when trying to fill-in the blank paper with the first draft sketches.During this presentation, we will attempt to uphold the above principles, using examples from implemented projects of the practice “Polyanna Paraskeva and Associates”. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

ελευθερία κίνησης και έκφραση (EL)
εκπαιδευτική διαδικασία (EL)
χώρος (EL)
ευέλικτος χώρος (EL)
δημιουργική μάθηση (EL)
learning process (EN)
flexible space (EN)
creative learning (EN)
space (EN)
freedom of movement and expression (EN)


Χώροι για το Παιδί ή Χώροι του Παιδιού;

Ελληνική γλώσσα

2019-07-27


Χώροι για το Παιδί ή Χώροι του Παιδιού; (EL)
Children’s Spaces or Spaces for Children? (EN)

Χώροι για το Παιδί ή Χώροι του Παιδιού;; Τόμ. 1 (2018): Πρακτικά Συνεδρίου ‘Χώροι για το Παιδί ή Χώροι του Παιδιού; Όταν η συνθήκη αγωγής και εκπαίδευσης τέμνεται με την καθημερινότητα της πόλης’; 391-401 (EL)
Children’s Spaces or Spaces for Children?; Vol. 1 (2018): Conference Proceedings ‘Children’s Spaces or Spaces for Children? When education intersects with the everyday life in the city’; 391-401 (EN)

Πνευματική ιδιοκτησία (c) 2018 Πολυάννα Παρασκευά (Polyanna Paraskeva) (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.