Σχεδιασμός χώρου παιχνιδιού και μάθησης παιδιών προσχολικής ηλικίας: ερευνώντας την αυλή του νηπιαγωγείου

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2019 (EL)

Σχεδιασμός χώρου παιχνιδιού και μάθησης παιδιών προσχολικής ηλικίας: ερευνώντας την αυλή του νηπιαγωγείου (EL)
Learning space design for preschool children: investigating the courtyard in kindergarten (EN)

Χατζόγλου (Sofia Chatzoglou), Σοφία

Ο χώρος των παιδιών προσχολικής ηλικίας, σύμφωνα με την εξελικτική θεωρία πρέπει να είναι ένα πεδίο δράσης – παιχνιδιού. Η μάθηση είναι μια διαδικασία κατά την οποία συμμετέχει ο κοινωνικός και ο υλικός περίγυρος και λειτουργεί σαν «ενεργοποιημένος χώρος». Η ποικιλία, η πολυπλοκότητα και η ανταποκρισιμότητα είναι περιβαλλοντικές αξίες που συμβάλλουν στη νοητική ανάπτυξη του ατόμου (Ulvund). Παράλληλα, διερευνούμε τα αρχέτυπα χώρων μάθησης (Lennie Scott Webber), εστιάζοντας στην άτυπη μάθηση.Προσπαθώντας να προσδιορίσουμε τα στοιχεία που προκαλούν τα παιδιά, που συμβάλλουν στην ανάπτυξή τους, στην πολλαπλή ανάγνωση του χώρου και στη φαντασιακή μεταμόρφωσή του, πραγματοποιήσαμε βιβλιογραφική ανάλυση του ρόλου του φυσικού περιβάλλοντος στην ανάπτυξη του παιδιού, και έρευνα τοπίου σε τρία νηπιαγωγεία στο Bordeaux στη Γαλλία (2004), στο νηπιαγωγείο του Δάσους στη Σταμάτα (2017) η οποία εμπλουτίζεται με βιβλιογραφική αναφορά στο χώρο των νηπιαγωγείων Reggio Emilia.Συμπεραίνουμε πως ο συνδυασμός της φύσης με τα σταθερά παιχνίδια τα οποία ξεκάθαρα καλούν τα παιδιά να οικειοποιηθούν το χώρο, εντείνει την ικανότητα του χώρου να λειτουργήσει ως πεδίο δράσης. Παρόλα αυτά, ένας χώρος προσκαλεί τα παιδιά να τον οικειοποιηθούν, εφόσον είναι φιλικός προς τα παιδιά, όχι μόνο ο υλικός μα και ο κοινωνικός και πολιτιστικός. (EL)
When it comes to children, space, according to development theory, needs to be a field of action and play. Learning is a procedure in which the people as well as the activated space mutually participate in. Variety, responsiveness and complexity, are important factors to be embedded into design for children program (Ulvund). Additionally Lennie Scott Webber (2009) presents archetypal attributes for knowledge environments, indicating the informal learning process. Our study includes bibliographic analysis, concerning spaces designed for children with the focus on the courtyards in kindergartens, and it expands with a field research conducted in 3 kindergarten in Bordeaux (France) in 2004 and a supplementary field study in the Forest kindergarten of Athens. This multi-modal analysis aims at investigating the impact of environmental and social variables of the courtyard on children's behaviour and their spatial experience. 373 We conclude that when trees, shrubs, etc. can be involved in the children's game, the variety of children's actions in spaces with play equipment that clearly attract children, can be multiplied. However, a space invites children to explore and manipulate its feautures, when the social and cultural environment is also friendly to them. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

χώρος μάθησης (EL)
προσχολική ηλικί (EL)
παιχνίδι (EL)
αυλή (EL)
play (EN)
kindergarten (EN)
preschoolers (EN)
courtyards (EN)
learning space (EN)


Χώροι για το Παιδί ή Χώροι του Παιδιού;

Ελληνική γλώσσα

2019-07-27


Χώροι για το Παιδί ή Χώροι του Παιδιού; (EL)
Children’s Spaces or Spaces for Children? (EN)

Χώροι για το Παιδί ή Χώροι του Παιδιού;; Τόμ. 1 (2018): Πρακτικά Συνεδρίου ‘Χώροι για το Παιδί ή Χώροι του Παιδιού; Όταν η συνθήκη αγωγής και εκπαίδευσης τέμνεται με την καθημερινότητα της πόλης’; 372-390 (EL)
Children’s Spaces or Spaces for Children?; Vol. 1 (2018): Conference Proceedings ‘Children’s Spaces or Spaces for Children? When education intersects with the everyday life in the city’; 372-390 (EN)

Πνευματική ιδιοκτησία (c) 2018 Σοφία Χατζόγλου (Sofia Chatzoglou) (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.