δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2020 (EL)

Women in the shadows in the movies of yavuz turgu (EN)

Yılmaz, Ezgi
Esen, Halim

 One of the most basic aspects of storytelling is «conflict”. This aspect is considered, while telling a story in a movie. The conflict between men and women is often used. However, even though there are many movies where the protagonist is a woman, usually the main part of the story and the conflict is a man. The movies of Yavuz Turgul, one of the most successful directors in Turkish cinema, both with their stories and the detailed characters in those stories, have earned are preferred by Turkish audience. Turgul generally portrayed subjects, such as a longing for the past, friendship, change in the society though his characters, who we can never forget and while doing this he has used a male main character in every movie, leaving the female characters more in the background. Since these are what come to mind when the movies of Yavuz Turgul are mentioned, the studies that have been made have been about this too. However, in addition to this, the existence of female characters, who try to make themselves heard thought their silence, play a big part in the broader story and must be also studied. This study will focus on some of the main topics of Turgul such as male friendship and manhood, and specifically on the cause of the silent women and through historical and feminist methods, using the movies Muhsin Bey, Eşkiya, Gönül Yarası, attepmt to find out where women belong in the stories of Yavuz Turgul. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Άρθρο από Ομότιμους Αξιολογητές (EL)


International Conference on Cultural Informatics, Communication and Media Studies

Αγγλική γλώσσα

2020-01-23


Department of Cultural Technology and Communication, University of the Aegan (EN)

2654-1866
International Conference on Cultural Informatics, Communication & Media Studies; Τόμ. 1 Αρ. 1 (2020) (EL)
International Conference on Cultural Informatics, Communication & Media Studies; Vol. 1 No. 1 (2020) (EN)

Πνευματική ιδιοκτησία (c) 2020 Halim Esen, Ezgi Yılmaz (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.