Η σημασία των παραλιών της Μικράς Ασίας στην παραγωγή και τη διακίνηση του υστερορωμαϊκού/πρωτοβυζαντινού αμφορέα 1 (=LRA 1): Αρχαιολογικές μαρτυρίες και επιγραφικές συμβολές

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών
Αποθετήριο :
Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ σημασία των παραλιών της Μικράς Ασίας στην παραγωγή και τη διακίνηση του υστερορωμαϊκού/πρωτοβυζαντινού αμφορέα 1 (=LRA 1): Αρχαιολογικές μαρτυρίες και επιγραφικές συμβολές (EL)
The importance of the Asia minor coastline in the production and distribution of the late roman/protobyzantine amphora 1 (LRA 1) (EN)

Διαμαντή, Χαρίλεια

Within the new geopolitical environment which is shaped for the ByzantineEmpire during the Protobyzantine period, Constantinople as a New Rome,constitutes the administrative as well as the financial centre of the Empire. InConstantinople end up basic financial routes, that concern not only theexterior trade with the East but also the internal commerce of the Mediterraneanwhich extended from Asia Minor to France, Spain and GreatBritain and from North Africa to Constantinople. As a result, the coastline ofAsia Minor gets also higher geographical importance as it is situated amongthe naval commercial roads uniting the new capital with the eastern regionsand the West Mediterranean. The spreading and the common use of the sametype of amphorae all over the Mediterranean can constitute a means ofdocumentation for these commercial roads, of the financial relations betweenthe production centres of these vases and the centres of their import.In this text an effort is made for a combined presentation of the archaeologicaland historical information which sets off the role of the Asia Minorcoastline in the naval commerce of wine during the late Roman / Protobyzantineera. We examine the example of Kilikia region as a productioncentre and maybe even more as the place of origin of the Late RomanAmphorae 1. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Ιστορία & Αρχαιολογία (EL)
History and Archaeology (EN)

Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών (EL)
Centre for Asia Minor Studies (EN)

Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών

Ελληνική γλώσσα

2008-01-01


Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών - Centre for Asia Minor Studies (EL)

1105-0322
2459-2579
Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών; Vol 15 (2008); 11-37 (EL)
Bulletin of the Centre for Asia Minor Studies; Vol 15 (2008); 11-37 (EN)

Copyright (c) 2015 Χαρίλεια Διαμαντή (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.