Βουτιάνοι Λακωνίας, Εκκλησιές: Η ανασκαφική έρευνα. ΙΙ. Η πρωτοβυζαντινή εγκατάσταση

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)

Βουτιάνοι Λακωνίας, Εκκλησιές: Η ανασκαφική έρευνα. ΙΙ. Η πρωτοβυζαντινή εγκατάσταση (EL)
Voutiani in Laconia, Ekklesies: Τhe Excavation. ΙΙ. The Early Byzantine Settlement (EN)

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ, Ευαγγελία Π.
ΣΚΑΓΚΟΣ, Νεκτάριος Ι.

Σημαντική αρχαιολογική θέση αποκαλύφθηκε πρόσφατα στις Εκκλησιές Βουτιάνων Λακωνίας, βόρεια-βορειοδυτικά της Σπάρτης. Στα τέλη του 5ου – αρχές 6ου αιώνα χρονολογούνται οικιστική εγκατάσταση και χώρος χριστιανικής νεκρικής λατρείας, ο οποίος συνιστά το μοναδικό μέχρι σήμερα γνωστό παράδειγμα στη Λακωνία. Το σύνολο συνδέεται με την παρουσία μιας μικρής χριστιανικής κοινότητας στην εγγύς περιφέρεια της Σπάρτης. Στα μέσα περίπου του 6ου αιώνα η εγκατάσταση αναπτύχθηκε με την ανέγερση νέων κτηρίων και την αλλαγή χρήσης υφιστάμενων, τα οποία εξυπηρετούσαν αγροτοβιοτεχνικές δραστηριότητες. Στη θέση επήλθε στα τέλη του ίδιου αιώνα καταστροφή από πυρκαγιά και εγκατάλειψη, γεγονός που οφείλεται πιθανότατα στις αναστατώσεις τις οποίες προκάλεσαν οι σλαβικές επιδρομές. (EL)
An important archaeological site was revealed recently at Ekklesies, Voutiani, in Laconia, N-NW of Sparta. In the late 5th-early 6th century belong a settlement and a Christian funerary cult place, which is a unique example in Laconia to date. All the finds attest to the presence of a small Christian community in the immediate vicinity of Sparta. The settlement developed in the middle of the 6th c. New buildings were erected while the existing ones underwent change of use; In the late 6th c. the site was destroyed by fire and was abandoned, most probably as a consequence of the upheavals caused by the Slavic invasions in the Peloponnese. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

τάφοι (EL)
αγροτικές εγκαταστάσεις (EL)
Σπάρτη (EL)
5ος-6ος αιώνας (EL)
τοπογραφία (EL)
Πελοπόννησος (EL)
χριστιανική νεκρική λατρεία (EL)
Λακωνία (EL)
Βουτιάνοι (EL)
rural settlements (EN)
Sparta (EN)
Christian funerary cult (EN)
Laconia (EN)
tombs (EN)
5th-6th centuries (EN)
topography (EN)
Peloponnese (EN)
Voutiani (EN)


Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

Ελληνική γλώσσα

2016-10-25


Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (ΧΑΕ) - Christian Archaeological Society (ChAE) (EL)

1105-5758
2241-2190
Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας; Δελτίον XAE 37 (2016), Περίοδος Δ'; 1-24 (EL)
Deltion of the Christian Archaeological Society; Deltion ChAE 37 (2016), Series 4; 1-24 (EN)

Copyright (c) 2016 Ευαγγελία Π. Ελευθερίου, Νεκτάριος Ι. Σκάγκος (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.