Η καλλιτεχνική παραγωγή σε κέντρα και στην περιφέρεια της Βυζαντινής Πελοποννήσου. Οψεις της μνημειακής ζωγραφικής στην ύστερη παλαιολόγεια περίοδο

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)

Η καλλιτεχνική παραγωγή σε κέντρα και στην περιφέρεια της Βυζαντινής Πελοποννήσου. Οψεις της μνημειακής ζωγραφικής στην ύστερη παλαιολόγεια περίοδο (EL)
Artistic production in centres and the periphery of the Byzantine Peloponnese. Aspects of monumental painting in the late palaiologan period. (EN)

ZARRAS, Nektarios

Στην παρούσα μελέτη εξετάζεται μνημειακή ζωγραφική από τον Μυστρά (Ευαγγελίστρια) και την περιφέρεια του Δεσποτάτου του Μορέως (Άγιος Γεώργιος στο Νικάνδρι, Άγιος Γεώργιος Μολάων, Παντάνασσα Γερουμάνας, Αγία Παρασκευή Πλάτσας), χρονολογούμενη στα τέλη του 14ου και τις αρχές του 15ου αιώνα, η οποία είτε επηρεάζεται άμεσα από σημαντικά μνημεία του Μυστρά είτε αναπτύσσεται στη σφαίρα επιρροής άλλων κέντρων του Δεσποτάτου. Από το Πριγκιπάτο της Αχαΐας παρουσιάζονται τοιχογραφίες από την παλαιά μονή Ταξιαρχών Αιγιαλείας, ένα εξαιρετικό δείγμα κωνσταντινουπολίτικης ζωγραφικής στην περιφέρεια της αυτοκρατορίας. (EL)
The study examines monumental painting from Mystras (Evangelistria) and the periphery of the Despotate of the Morea (St. George at Nikandri, St. George at Molaoi, Pantanassa at Geroumana, St. Paraskevē at Platsa), which is dated to the late fourteenth and the early fifteenth century and was either influenced directly by the important monuments of Mystras or developed in the sphere of influence of other centres in the Despotate. Presented from the Principality of Achaia are wall paintings from the old monastery of the Taxiarchs in Aigialeia, an outstanding example of Constantinopolitan painting in the periphery of the Empire. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Ύστερη παλαιολόγεια περίοδος (EL)
Μυστράς (EL)
Πελοπόννησος (EL)
μνημειακή ζωγραφική (EL)
Πριγκιπάτο Αχαΐας. (EL)
Late Palaiologan period (EN)
Mystras (EN)
Principality of Achaia. (EN)
Peloponnese (EN)
monumental painting (EN)


Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

Αγγλική γλώσσα

2016-10-25


Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (ΧΑΕ) - Christian Archaeological Society (ChAE) (EL)

1105-5758
2241-2190
Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας; Δελτίον XAE 37 (2016), Περίοδος Δ'; 41-68 (EL)
Deltion of the Christian Archaeological Society; Deltion ChAE 37 (2016), Series 4; 41-68 (EN)

Copyright (c) 2016 Nektarios ZARRAS (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.