Ανάγλυφες εικόνες σε ξύλο απο την Καστοριά και την περιοχή της.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)

Ανάγλυφες εικόνες σε ξύλο απο την Καστοριά και την περιοχή της. (EL)
Carved wooden icons from Kastoria and its environs. (EN)

ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ, Ε. Ν.

Στο άρθρο αυτό δημοσιεύονται έξι ανάγλυφες εικόνες, οι οποίες προέρχονται από την Καστοριά ή βρίσκονται σε ναούς γειτονικών οικισμών με την πόλη. Οι εικόνες αυτές, οι οποίες χρονολογούνται στο δεύτερο μισό του 13ου και του 15ου αιώνα, αποτελούν ένα μοναδικό σύνολο ανάγλυφων εικόνων σε ξύλο που συνδέεται με μία βυζαντινή πόλη. (EL)
In this article are published six relief icons carved on wood, which comes from the city of Κastoria and its environs. These icons, dating from the second half of the 13th century and the second half of the 15th, constitute a unique set of relief icons on wood, associated with a Byzantine city. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

υστεροβυζαντινή περίοδος (EL)
Μεσοβυζαντινή περίοδος (EL)
άγιος Δημήτριος (EL)
ανάγλυφες εικόνες σε ξύλο (EL)
άγιος Γεώργιος (EL)
Καστοριά. (EL)
εικονογραφία (EL)
late Byzantine period (EN)
Kastoria. (EN)
Middle Byzantine Period (EN)
Saint Demetrius (EN)
Saint George (EN)
relief icons carved on wood (EN)
iconography (EN)


Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

Ελληνική γλώσσα

2016-10-25


Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (ΧΑΕ) - Christian Archaeological Society (ChAE) (EL)

1105-5758
2241-2190
Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας; Δελτίον XAE 37 (2016), Περίοδος Δ'; 87-106 (EL)
Deltion of the Christian Archaeological Society; Deltion ChAE 37 (2016), Series 4; 87-106 (EN)

Copyright (c) 2016 Ε. Ν. ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.