Σχετικά με ένα πιθανό έργο του ζωγράφου Ιωάννη Περμενιάτη στην Πάτμο.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)

Σχετικά με ένα πιθανό έργο του ζωγράφου Ιωάννη Περμενιάτη στην Πάτμο. (EL)
Concerning a probable work of the painter Ioannes Permeniatis at Patmos (EN)

ΚΕΦΑΛΑ, Κωνσταντία

Στην κειμηλιοθήκη της μονής Ζωοδόχου Πηγής στη Χώρα της Πάτμου εκτίθεται μία ενδιαφέρουσα μεταβυζαντινή εικόνα με θέμα την Παναγία με τον Χριστό και τον άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο σε νηπιακή ηλικία. Η χαρακτηριστική απόδοση του βάθους παραπέμπει σε μια σειρά έργων συνδεόμενων με την καλλιτεχνική παραγωγή του Ιωάννη Περμενιάτη, στα οποία επαναλαμβάνονται πανομοιότυπες τοπιογραφικές λεπτομέρειες. Την απόδοση της εικόνας στον Περμενιάτη υποστηρίζει και η σχέση της με δύο παρόμοια θεματικά έργα που του αποδίδονται, μία εικόνα ιδιωτικής συλλογής και έναν πίνακα της Εθνικής Πινακοθήκης της Πράγας. Ο Περμενιάτης (Βενετία, 1523), του οποίου η γενέτειρα λανθάνει, είναι πιθανό να καταγόταν από τη Ρόδο, όπου μνημονεύεται το τοπωνύμιο Παρμένι. Αυτό ενισχύεται από την τεχνοτροπική συνάφεια ορισμένων έργων του με εικόνες του ροδιακού «εκλεκτικού» ρεύματος. (EL)
An interesting post-Byzantine icon depicting the Virgin Mary with Christ and Saint John the Baptist as an infant, is exhibited in the monastery of Zoodochos Pigi on Patmos. The characteristic rendering of its background strongly recalls a series of works attributed to the painter Ioannes Permeniatis which repeat identically certain landscape details. The attribution of the icon to the specific painter is also supported by its close affinity to two similar works associated with him: an icon belonging to a private collection and another kept in the National Gallery of Prague. Permeniatis, whose origin is still unknown, was living in Venice in the year 1523. The possibility that he was a native of Rhodes, where the place-name Parmeni is recorded, is strengthened by the stylistic affinity of his works with some eclectic Rhodian icons. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Πάτμος. (EL)
φορητές εικόνες (EL)
ζωγράφος Ιωάννης Περμενιάτης (EL)
Μεταβυζαντινή ζωγραφική (EL)
painter Ioannes Permeniates (EN)
Post-Byzantine painting (EN)
icons (EN)
Patmos. (EN)


Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

Ελληνική γλώσσα

2016-10-25


Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (ΧΑΕ) - Christian Archaeological Society (ChAE) (EL)

1105-5758
2241-2190
Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας; Δελτίον XAE 37 (2016), Περίοδος Δ'; 137-156 (EL)
Deltion of the Christian Archaeological Society; Deltion ChAE 37 (2016), Series 4; 137-156 (EN)

Copyright (c) 2016 Κωνσταντία ΚΕΦΑΛΑ (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.