Λείψανα, θαύματα και ευλογίες : η αρχαιολογία της «λατρείας» τοπικών άγιων

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)

Λείψανα, θαύματα και ευλογίες : η αρχαιολογία της «λατρείας» τοπικών άγιων (EL)
Relics, miracles and eulogiae: the archaeology of the cult of local saints. (EN)

ΦΩΣΚΟΛΟΥ, Βίκυ Α.

Το άρθρο αποτελεί εκτενέστερη μορφή εισήγησης στην ημερίδα του 32ου Συμποσίου Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας. Στόχος της μελέτης είναι η παρουσίαση των υλικών μέσων και πρακτικών, των σημείων και συμβόλων που συντελούν στην ανάδειξη τοπικών αγίων και η σημασία που αποκτά η λατρεία τους στο πλαίσιο των τοπικών κοινωνιών. Επιπλέον, διερευνάται ο ρόλος των ιστορικών συνθηκών στη διαμόρφωση και ανάπτυξη των τοπικών λατρειών και αναζητείται κατ’ επέκταση μια τυπολογία των τοπικών αγίων σε κάθε ιστορική περίοδο του Βυζαντίου. (EL)
The article is an extensive form of an introductory lecture in the 32nd Symposium of Byzantine and Post-Byzantine Archaeology and Art of the Christian Archaeological Society. Aim of the study is to present the material means and practices, the signs and symbols that contribute to the emergence of local holy figures and the importance of their cult within the local communities. Moreover, the role of the historical conditions in the formation and development of local cults is investigated, in order to shape a ̒typology' of local saints in each historical period of Byzantium. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

προσκύνημα (EL)
λείψανα (EL)
θαύματα (EL)
μύρο. (EL)
Λατρεία αγίων (EL)
αγιολογικά κείμενα (EL)
ευλογίες (EL)
myron. (EN)
hagiological texts (EN)
relics (EN)
pilgrimage (EN)
Saint’s cult (EN)
eulogiae (EN)
miracles (EN)


Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

Ελληνική γλώσσα

2016-10-25


Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (ΧΑΕ) - Christian Archaeological Society (ChAE) (EL)

1105-5758
2241-2190
Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας; Δελτίον XAE 37 (2016), Περίοδος Δ'; 157-180 (EL)
Deltion of the Christian Archaeological Society; Deltion ChAE 37 (2016), Series 4; 157-180 (EN)

Copyright (c) 2016 Βίκυ Α. ΦΩΣΚΟΛΟΥ (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.