Μεσοβυζαντινά αυτοθερμαινόμενα σκεύη απο την Αργολίδα.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)

Μεσοβυζαντινά αυτοθερμαινόμενα σκεύη απο την Αργολίδα. (EL)
Middle Byzantine chafing dishes from Argolis. (EN)

VASSILIOU, Anastasia

Τα αυτοθερμαινόμενα σκεύη, γνωστά στην ελληνική βιβλιογραφία ως «σαλτσάρια», συνιστούν ένα σύνθετο σκεύος της μεσοβυζαντινής περιόδου. Εμφανίζονται τόσο σε λευκό όσο και σε ερυθρό πηλό, με κυρίαρχη την παράκτια και αστική διασπορά στο χώρο της κεντρικής και ανατολικής Μεσογείου. Στην Αργολίδα και κυρίως στο Άργος, έχουν έως τώρα καταγραφεί 53 δείγματα που στην πλειονότητά τους φέρουν ομοιότητες με αντίστοιχα δείγματα από την Κόρινθο, την Αθήνα και τη Θήβα και θα μπορούσαν να χρονολογηθούν, βάσει παραλλήλων, κυρίως στον 10ο-11ο αιώνα. Θα απευθύνονταν πιθανώς σε μέλη της τοπικής ελίτ, συνιστώντας μια μαρτυρία για πιο «εξελιγμένες» διατροφικές συνήθειες στη βυζαντινή περιφέρεια. (EL)
Chafing dishes constitute an elaborate type of clay vessel of the middle Byzantine period. They appear both in white and red fabric and were primarily distributed along the coast and in urban areas in the central and eastern Mediterranean. In Argolis, and in particular Argos, we have so far recorded 53 specimens, the majority of which bear a close resemblance to corresponding vessels from Corinth, Athens and Thebes and are datable on the basis of parallels mainly to the 10th-11th centuries. They would probably have been used by members of the local elite, attesting to the existence of a level of sophistication in the dining habits of the Byzantine periphery. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Αργολίδα (EL)
Άργος (EL)
διατροφικές συνήθειες (EL)
«σαλτσάρια» (EL)
Ναύπλιο. (EL)
Μεσοβυζαντινή εποχή (EL)
εφυαλωμένη κεραμική (EL)
αυτοθερμαινόμενα σκεύη (EL)
Argolis (EN)
dining habits (EN)
Argos (EN)
Nauplion. (EN)
chafing dishes (EN)
glazed pottery (EN)
Middle Byzantine period (EN)


Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

Αγγλική γλώσσα

2016-10-25


Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (ΧΑΕ) - Christian Archaeological Society (ChAE) (EL)

1105-5758
2241-2190
Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας; Δελτίον XAE 37 (2016), Περίοδος Δ'; 251-276 (EL)
Deltion of the Christian Archaeological Society; Deltion ChAE 37 (2016), Series 4; 251-276 (EN)

Copyright (c) 2016 Anastasia VASSILIOU (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.