Τελετουργία και αγώνες στο αμφιθέατρο; Mε αφορμή ένα ανάγλυφο απο το αρχαιολογικό μουσείο της Σόφιας.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)

Τελετουργία και αγώνες στο αμφιθέατρο; Mε αφορμή ένα ανάγλυφο απο το αρχαιολογικό μουσείο της Σόφιας. (EL)
Rituels et jeux du cirque ? À propos d’un bas-relief du musée archéologique de Sofia (EN)

VANDERHEYDE, Catherine

Μια ανάγλυφη πλάκα που φυλάσσεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Σόφιας παρουσιάζει σκηνές πάλης ανάμεσα σε ανθρώπους και ζώα, ή venationes, δηλ. αναπαραστάσεις κυνηγιού, που λάμβαναν χώρα στα ρωμαϊκά αμφιθέατρα. Άλλες σκηνές που παρουσιάζονται στο ανάγλυφο είναι μάλλον δύσκολο να αναγνωρισθούν. Οι σκηνές αυτές αναφέρονται σε κάποιο τελετουργικό; Αν ναι, ποιου τύπου και σε ποια θεότητα αναφέρονται; Οι εικονογραφικές ενδείξεις και οι πληροφορίες που αντλούνται από τα αρχαιολογικά και ιστορικά συμφραζόμενα με αυτήν πλάκα αναλύονται με στόχο την ταύτιση των επεισοδίων που παρουσιάζονται, και τα οποία, το πιθανότερο, σχετίζονται με τα τελούμενα στο αμφιθέατρο της Σερδικής κατά τον 4ο αιώνα. (EL)
On a carved slab preserved in the Archaeological Museum in Sofia, several scenes of fights between men and wild animals or venationes, a well known show which took place in Roman amphitheatres, are depicted. Other scenes carved on this relief are more difficult to understand. Do they reflect a ritual? If so, what kind of ritual and in honor of which deity? The iconography of this relief and the archaeo-historical evidences are analyzed in order to reconstruct the events depicted on this slab which probably took place in the amphitheatre of Serdica during the 4th century and seem to explicate the imagery of this slab. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Ύστερη αρχαιότητα (EL)
θεά Κυβέλη (EL)
πρωτοβυζαντινή περίοδος (EL)
σκηνές κυνηγίου (EL)
τελετουργίες venationes (EL)
γλυπτική (EL)
4ος αιώνας (EL)
Βουλγαρία (EL)
Σερδική (EL)
Σόφια. (EL)
venationes (EN)
hunting scenes (EN)
Sofia. (EN)
deity Cybele (EN)
Serdica (EN)
4th century (EN)
rituel (EN)
sculpture (EN)
Late Antiquity (EN)
protobyzantine period (EN)
Bulgaria (EN)


Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

Γαλλική γλώσσα

2016-10-25


Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (ΧΑΕ) - Christian Archaeological Society (ChAE) (EL)

1105-5758
2241-2190
Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας; Δελτίον XAE 37 (2016), Περίοδος Δ'; 199-214 (EL)
Deltion of the Christian Archaeological Society; Deltion ChAE 37 (2016), Series 4; 199-214 (EN)

Copyright (c) 2016 Catherine VANDERHEYDE (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.