δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)

Ο πύργος στο Πιτυός της Χίου (EL)
The Tower of Pityos on Chios (EN)

Μισαηλίδου (Missailidis), Αννα (Anna) Γεωργίου (George)

Στη βορειοανατολική Χίο βρίσκεται ο πύργος του Πιτυούς που είχε σημαντική στρατηγική θέση στο οχυρωματικό δίκτυο της γενουατοκρατίας, διότι επόπτευε τόσο αγροτικές όσο και στρατιωτικές θέσεις. Το Πιτυός ήταν έδρα castellanusκαι είχε το μονοπώλιο παραγωγής πίσσας από τερεβινθίνη, που χρησιμοποιούνταν ως υγρομονωτικό υλικό για πλοία και στέγες. Στον πύργο εντοπίζονται τρεις κατασκευαστικές φάσεις, που ανάγονται από τα ύστερα βυζαντινά χρόνια έως και τον πρώιμο 16ο αιώνα. Η κεραμική και τα νομίσματα που εντοπίστηκαν χρονολογούνται στην ίδια περίοδο. (EL)
The tower of Pityos is in the northeastern Chios. It had an important strategic position in the fortification network, because it supervised both rural and military positions. Pityos was castellanus headquarters and had the monopoly of the pitch produced by terebinthus, which was used as a waterproofing material for ships and roofs. Three construction phases can be identified, dated back to late byzantine era until early 16th period (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

οχυρώσεις (EL)
Αρχιτεκτονική (EL)
Χίος (EL)
Γενουατοκρατία (EL)
πύργος (EL)
chios (EN)
genoese occupation (EN)
fortifications (EN)
architecture (EN)
tower (EN)


Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

2018-10-09


Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (ΧΑΕ) - Christian Archaeological Society (ChAE) (EL)

1105-5758
2241-2190
Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας; Δελτίον XAE 39 (2018), Περίοδος Δ'. Αφιέρωμα στη μνήμη Χαράλαμπου Μπούρα (EL)
Deltion of the Christian Archaeological Society; Deltion ChAE 39 (2018), Series 4. In the memory of Charalambos Bouras (EN)

Copyright (c) 2018 Deltion of the Christian Archaeological Society (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.