Μονή του Αγίου Συμεών του στυλίτη: τόπος προσκυνήματος.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)

Μονή του Αγίου Συμεών του στυλίτη: τόπος προσκυνήματος. (EL)
Saint Syméon, lieu de pèlerinage. (EN)
Saint Syméon, lieu de pèlerinage (FR)

SODINI, Jean-Pierre

Ο Συμεών ο στυλίτης ο πρεσβύτερος (λίγο πριν το 390-459) είναι ο ιδρυτής ενός ιδιότυπου ασκητισμού. Εγκαταστάθηκε στα ασβεστολιθικά υψίπεδα της Συρίας, στην Τελανισσό, σε έναν λόφο. Ανέγειρε διαδοχικά τέσσερις στύλους. Απέκτησε μεγάλη φήμη και περί το 470 ιδρύθηκε στη θέση ένας μεγάλος χώρος προσκυνήματος, που περιλάμβανε ένα σταυρόσχημο μαρτύριο, ένα προσαρτημένο σε αυτό μοναστήρι, ένα βαπτιστήριο, σειρές από κελιά και δευτερεύουσες εκκλησίες. Στο χωριό, το οποίο συνδεόταν με μια ιερά οδό με το προσκυνηματικό κέντρο, είχαν οικοδομηθεί κτήρια υποδοχής και καταστήματα, ένα λουτρό, πανδοχεία, μία εκκλησία και τέσσερα μοναστήρια. Πήλινες ευλογίες, κοσμήματα και μετάλλια πωλούνταν στους προσκυνητές. Μετά την επίθεση στα 636 από τους Άραβες, ο χώρος ξανακατακτήθηκε στα 979 και παρέμεινε έως το 1017 στα χέρια των Βυζαντινών, οι οποίοι και τον οχύρωσαν. Οι μοναχοί πιθανόν να εγκατέλειψαν την περιοχή τον 12ο αιώνα. (EL)
The Monastery of Saint Symeon, site of pilgrimage. Symeon the Stylite the Elder (before 390-459) is the founder of a peculiar way of asceticism. He established himself in the Limestone Massif of Syria at Telanissos, on a hill. He erected four successive columns. He became famous and toward 470, a huge pilgrimage place was built including a cruciform martyrium, a monastery attached to it, a baptistery, rows of cells and secondary churches. In the village, connected by a sacred way with the pilgrimage centre, were built reception buildings and shops, a bath, inns, a church and four monasteries. Clay eulogies, some jewellery and medals were sold to the pilgrims. Attacked in 636 by an Arabian army, it was reoccupied in 979 until 1017 by Byzantine troops who fortified the pilgrimage place. Monks may have left the site in the XIIth century. (EN)
Symeon the Stylite the Elder (before 390-459) is the founder of a peculiar way of asceticism. He established himself in the Limestone Massif of Syria at Telanissos, on a hill. He erected four successive columns. He became famous and toward 470, a huge pilgrimage place was built including a cruciform martyrium, a monastery attached to it, a baptistery, rows of cells and secondary churches. In the village, connected by a sacred way with the pilgrimage centre, were built reception buildings and shops, a bath, inns, a church and four monasteries. Clay eulogies, some jewellery and medals were sold to the pilgrims. Attacked in 636 by an Arabian army, it was reoccupied in 979 until 1017 by Byzantine troops who fortified the pilgrimage place. Monks may have left the site in the XIIth century. (FR)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

άγιος Συμεών ο στυλίτης ο πρεσβύτερος (EL)
προσκύνημα (EL)
5ος αιώνας (EL)
πρωτοβυζαντινή εποχή (EL)
μαρτύριο (EL)
πανδοχείο (EL)
στυλίτης (EL)
μοναστήρι (EL)
ιερά οδός (EL)
στύλος (EL)
καταστήματα (EL)
Συρία. (EL)
βαπτιστήριο (EL)
λουτρό (EL)
ευλογίες (EL)
Proto-Byzantine period (EN)
shop (EN)
5th century (EN)
eulogies (EN)
St. Symeon the Stylite the Elder (EN)
column (EN)
Syria. (EN)
pilgrimage (EN)
monastery (EN)
inn (pantodocheia) (EN)
sacred way (EN)
stylite (EN)
baptistery (EN)
bath (EN)
martyrium (EN)
Proto-Byzantine period (FR)
shop (FR)
5th century (FR)
eulogies (FR)
St. Symeon the Stylite the Elder (FR)
column (FR)
Syria. (FR)
pilgrimage (FR)
monastery (FR)
inn (pantodocheia) (FR)
sacred way (FR)
stylite (FR)
baptistery (FR)
bath (FR)
martyrium (FR)


Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

Γαλλική γλώσσα

2017-08-04


Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (ΧΑΕ) - Christian Archaeological Society (ChAE) (EL)

1105-5758
2241-2190
Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας; Δελτίον XAE 38 (2017), Περίοδος Δ'; 1-34 (EL)
Deltion of the Christian Archaeological Society; Deltion ChAE 38 (2017), Series 4; 1-34 (EN)

Copyright (c) 2017 Deltion of the Christian Archaeological Society (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.