Άγιοι και προσκυνητές στην κοιλάδα του Λύκου (Μικρά Ασία)

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΆγιοι και προσκυνητές στην κοιλάδα του Λύκου (Μικρά Ασία) (EL)
Saints and pilgrims in the Lykos valley (Asia Minor) (EN)

D’ANDRIA, Francesco

Στο άρθρο παρουσιάζονται τα πορίσματα των τελευταίων αρχαιολογικών ανασκαφών και ερευνών στις πόλεις της κοιλάδας του Λύκου, που πραγματοποιήθηκαν από την Ιταλική Αρχαιολογική Αποστολή στην Ιεράπολη και από το Πανεπιστήμιο του Παμουκαλέ στη Λαοδίκεια. Στην Ιεράπολη οι έρευνες έφεραν στο φως το εκτός των τειχών ιερό που οικοδομήθηκε γύρω από τον τάφο του αποστόλου Φιλίππου, και βοήθησαν να αποκατασταθεί η διαδρομή που ο προσκυνητής ακολουθούσε για να φτάσει σ’ αυτό. Τα ευρήματα στη Λαοδίκεια επιτρέπουν μια νέα ανάγνωση της πολεοδομικής εξέλιξης της πρωτοβυζαντινής πόλης και των μνημείων της, σε αναλογία με αυτή της Ιεράπολης και του μαρτυρίου του αποστόλου Φιλίππου, η οποία συνδέεται με τον επίσκοπο της πόλης Σάγαρι. (EL)
The results of recent archaeological excavations and surveys in the cities of the valley of Lycus conducted by the Italian Archaeological Mission in Hierapolis and by the University of Pamukkale in Laodikeia are presented in the article. Investigations in Hierapolis revealed the extramural sanctuary built around the tomb of the Apostle Philip and helped to restore the pilgrim route. Findings in Laodikeia allow a new reading of the urban development of Byzantine city and its monuments, analogous to that of Hierapolis and St. Philip's tomb, which may be connected with the city’s bishop Sagaris. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

προσκυνήματα (EL)
απόστολος Φίλιππος (EL)
Κοιλάδα του Λύκου (EL)
Ιεράπολις (EL)
μαρτύριο Αγίου Φιλίππου (EL)
Λαοδικεία. (EL)
Πρωτοβυζαντινή περίοδος (EL)
ευλογίες (EL)
επίσκοπος Σάγαρις (EL)
Laodikeia. (EN)
stamped ampullae (EN)
Lykos Valley (EN)
pilgrimage sanctuary (EN)
tomb of the Apostle Philip (EN)
Bishop Sagaris (EN)
St. Philip (EN)
Proto-byzantine period (EN)
Hierapolis (EN)

Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (EL)
Christian Archaeological Society (EN)

Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

2017-08-04


Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (ΧΑΕ) - Christian Archaeological Society (ChAE) (EL)

Ιεράπολις; Λαοδικεία. (EL)
Πρωτοβυζαντινή περίοδος (EL)
Proto-byzantine period. (EN)
Proto-byzantine period; pilgrimage sanctuary; tomb of the Apostle Philip; stamped ampullae; St. Philip; Bishop Sagaris; Lykos Valley; Hierapolis; Laodikeia. (EN)

1105-5758
2241-2190
Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας; Deltion ChAE 38 (2017), Series 4; 35-56 (EL)
Deltion of the Christian Archaeological Society; Deltion ChAE 38 (2017), Series 4; 35-56 (EN)

Copyright (c) 2017 Deltion of the Christian Archaeological Society (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.