Ένα βυζαντινό οικοδομικό συνεργείο στην περιοχή του Σοφικού Κορινθίας

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)

Ένα βυζαντινό οικοδομικό συνεργείο στην περιοχή του Σοφικού Κορινθίας (EL)
A Byzantine workshop of masons in the region of Sofiko, Korinthia (EN)

ΚΑΠΠΑΣ (Michalis KAPPAS), Μιχάλης

Στο κεφαλοχώρι του Σοφικού Κορινθίας σώζεται ένα εξαιρετικού ενδιαφέροντος μνημειακό σύνολο που προσφέρεται για τη διατύπωση σκέψεων πάνω στο δυσεπίλυτο ζήτημα της διάκρισης των στοιχείων της αρχιτεκτονικής του 13ου από εκείνα του 12ου αιώνα. Συνίσταται από πέντε, τουλάχιστον, εκκλησίες στις παρυφές του οικισμού. Το παρόν άρθρο αποσκοπεί στην πληρέστερη παρουσίαση εκείνων των κατασκευαστικών και μορφολογικών στοιχείων που τεκμηριώνουν τη στενή σχέση του συγκεκριμένου μνημειακού συνόλου και ενισχύουν τη χρονολόγησή του εντός της 13ης εκατονταετίας. Εξετάζονται επιμέρους μορφολογικά στοιχεία ως προς τον τρόπο διαμόρφωσης των τρούλων, των παραθύρων και των ψευδοπαραθύρων, καθώς επίσης και ως προς τον τρόπο προσαρμογής των αγγείων στις όψεις των εκκλησιών της περιοχής του Σοφικού, και γίνονται συγκρίσεις με άλλα μνημεία από τον νότιο ελλαδικό χώρο. (EL)
In the large village of Sofiko, Korinthia, an exceptionally interesting group of monuments survives which is appropriate for consideration of the thorny issue of distinguishing thirteenth-century from twelfth-century architectural elements. It includes at least five churches on the outskirts of the village. This article aims to offer a fuller presentation of those construction and morphological elements which document the close relationship of this particular monumental group and lend support to its dating in the thirteenth century. Individual morphological elements are examined in the construction of domes, windows and pseudo-windows, and in the way ceramic vessels are immured on the facades of the churches in the regionwith comparisons to other monuments from southern Greece. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Σοφικό. (EL)
εντοιχισμένα αγγεία (EL)
13ος αιώνας (EL)
Πελοπόννησος (EL)
ψευδοπαράθυρα (EL)
αρχιτεκτονική (EL)
pseudo-window (EN)
Sofiko. (EN)
Peloponnese (EN)
13th century (EN)
architecture (EN)
immured vessels (EN)


Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

Ελληνική γλώσσα

2017-08-04


Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (ΧΑΕ) - Christian Archaeological Society (ChAE) (EL)

1105-5758
2241-2190
Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας; Δελτίον XAE 38 (2017), Περίοδος Δ'; 125-146 (EL)
Deltion of the Christian Archaeological Society; Deltion ChAE 38 (2017), Series 4; 125-146 (EN)

Copyright (c) 2017 Deltion of the Christian Archaeological Society (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.