Εγκαταστάσεις υγιεινής στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕγκαταστάσεις υγιεινής στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου (EL)
Sanitary construction in the medieval town of Rhodes (EN)

ΚΑΣΔΑΓΛΗ (Anna-Maria KASDAGLI), Άννα-Μαρία

Το άρθρο παρακολουθεί την εξέλιξη της έρευνας στον τομέα της αστικής υγιεινής στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου κατά την Ιπποτοκρατία. Η αποκάλυψη αποχωρητηρίων στις οχυρώσεις της πόλης και σε δημόσια κτήρια στο εσωτερικό της κατά την ανασκαφική διερεύνηση που διενεργήθηκε στο πλαίσιο των μελετώναποκατάστασης συγκεκριμένων μνημείων, οδήγησε στη μελέτη της βιβλιογραφίας που αναλύει πρακτικές σχετικές με την υγιεινή στις πόλεις του Μεσαίωνα, καιστη διαμόρφωση υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία της ιπποτικής Ρόδου στον συγκεκριμένο τομέα. (EL)
The paper traces the evolution of understanding about a hitherto unexplored aspect of urban life through the archaeology associated with the restoration of medievalbuildings in the walled town of Rhodes. The discovery of toilets in the town’s fortifications was complemented by similar finds in Hospitaller public buildings within the walls. This led to the review of accessible literature and documents related to the subject, and to the formulation of questions about local practices and experience linked to the broader issue of urban health and orderliness. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

αστική υγιεινή (EL)
αποχωρητήρια (EL)
πολεοδομία (EL)
μεγάλος μάγιστρος Pierre d’Aubusson (EL)
Ρόδος. (EL)
14ος-16ος αιώνας (EL)
Ιπποτοκρατία (EL)
Mεσαίωνας (EL)
Ιωαννίτες ιππότες (EL)
αρχιτεκτονική (EL)
Hospitaller period (EN)
sanitation (EN)
grand master Pierre d’Aubusson (EN)
latrines (EN)
urbanism (EN)
Knights of Saint John (EN)
Rhodes. (EN)
Middle Ages (EN)
14th-16th centuries (EN)
architecture (EN)

Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (EL)
Christian Archaeological Society (EN)

Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

2017-08-04


Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (ΧΑΕ) - Christian Archaeological Society (ChAE) (EL)

Ρόδος. (EL)
14ος-16ος αιώνας (EL)
Rhodes (EN)
14th-16th centuries (EN)

1105-5758
2241-2190
Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας; Deltion ChAE 38 (2017), Series 4; 147-164 (EL)
Deltion of the Christian Archaeological Society; Deltion ChAE 38 (2017), Series 4; 147-164 (EN)

Copyright (c) 2017 Deltion of the Christian Archaeological Society (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.