Η σιναϊτική εικόνα της Ουρανοδρόμου Κλίμακος και ο αρχιεπίσκοπος άγιος Αντώνιος

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)

Η σιναϊτική εικόνα της Ουρανοδρόμου Κλίμακος και ο αρχιεπίσκοπος άγιος Αντώνιος (EL)
The sinaitic icon of the Heavenly Ladder and Saint Anthony archbishop (EN)

MACHAIRAS (Χαράλαμπος ΜΑΧΑΙΡΑΣ), Charalampos

Στην εικόνα της Ουρανοδρόμου Κλίμακος, που χρονολογείται στα τέλη του 12ου αιώνα και σήμερα βρίσκεται στην Ιερά Μονή του Θεοβαδίστου Όρους Σινά,απεικονίζονται δύο άγιοι να ανέρχονται τα σκαλοπάτια της Κλίμακας. Επιγραφές αναφέρουν ότι πρόκειται για τον άγιο Ιωάννη της Κλίμακος και τον άγιο Αντώνιο αρχιεπίσκοπο. Ο τελευταίος ταυτίζεται με τον πατριάρχη της Κωνσταντινούπολης άγιο Αντώνιο Β΄ (893-901), ο οποίος ίδρυσε τη μονή του Καυλέα στην Κωνσταντινούπολη. (EL)
In the icon of the Heavenly Ladder from the Sacred Monastery of the God-Trodden Mount of Sinai, which is dated to the late twelfth century, two saints are depicted ascending the Ladder’s steps. They are Saint John Climacus and Saint Anthonyarchbishop. The latter is identified as the Patriarch of Constantinople Saint Anthony II (893-901), who was the founder of the monastery of Kauleas in Constantinople. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Σινά (EL)
Ουρανοδρόμος Κλίμακα (EL)
εικόνα (EL)
Μεσοβυζαντινή εποχή (EL)
πα- τριάρχης Κωνσταντινουπόλεως άγιος Αντώνιος Β΄ (EL)
μονή του Καυλέα (EL)
Κωνσταντινούπολη (EL)
Constantinople. (EN)
Patriarch of Constantinople Saint Anthony II (EN)
Middle-Byzantine period (EN)
Sinai (EN)
monastery of Kauleas (EN)
icon (EN)
Heavenly Ladder (EN)


Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

Αγγλική γλώσσα

2017-08-04


Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (ΧΑΕ) - Christian Archaeological Society (ChAE) (EL)

1105-5758
2241-2190
Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας; Δελτίον XAE 38 (2017), Περίοδος Δ'; 191-198 (EL)
Deltion of the Christian Archaeological Society; Deltion ChAE 38 (2017), Series 4; 191-198 (EN)

Copyright (c) 2017 Deltion of the Christian Archaeological Society (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.