Διαπολιτισμική επικοινωνία και σύγκλιση στο ιπποτικό κράτος. Η περίπτωση της λατρείας του αγίου Παντελεήμονος στην Τήλο

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΔιαπολιτισμική επικοινωνία και σύγκλιση στο ιπποτικό κράτος. Η περίπτωση της λατρείας του αγίου Παντελεήμονος στην Τήλο (EL)
Cross-cultural interaction and convergence in the hospitaller states. The case of the cult of Saint Panteleemon in Telos (EN)

PAPANIKOLAOU (Πρόδρομας ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ), Prodromos

Η μικρή λιτανική εικόνα από το μοναστήρι του Αγίου Παντελεήμονα της Τήλου, πιθανότατα έργο τοπικού εργαστηρίου, αξιολογείται σε συνδυασμό με άλλεςκαλλιτεχνικές ενδείξεις, τόσο ζωγραφικές όσο και αρχιτεκτονικές, υπό το πρίσμα της λατρείας του αγίου Παντελεήμονα. Η ανάπτυξη της λατρείας του στα τέλη του 15ου αιώνα πιθανολογείται ότι αποτέλεσε σημείο σύγκλισης μεταξύ Ελλήνων και Λατίνων στη Ρόδο. (EL)
A small processional icon from the monastery of Hagios Panteleemon of Telos, probably a product of a Rhodian painting workshop, is assessed along with other artistic evidence, both painting and architecture, under the prism of the cult of Saint Panteleemon. The emergence of his cult in the late 15th century is thought to have been used as a means of convergence of Greeks and Latins in Rhodes. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (EL)
Christian Archaeological Society (EN)

Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

2017-08-04


Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (ΧΑΕ) - Christian Archaeological Society (ChAE) (EL)

Υστεροβυζαντινή ζωγραφική; 15ος αιώνας. (EL)
Τήλος (EL)
Telos (EN)
Late Byzantine painting; 15th century; (EN)

1105-5758
2241-2190
Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας; Deltion ChAE 38 (2017), Series 4; 199-226 (EL)
Deltion of the Christian Archaeological Society; Deltion ChAE 38 (2017), Series 4; 199-226 (EN)

Copyright (c) 2017 Deltion of the Christian Archaeological Society (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.