Ένα άγνωστο έργο του Γεωργίου Κλόντζα: εικόνα του αγίου Γεωργίου δρακοντοκτόνου στην Κέρκυρα

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)

Ένα άγνωστο έργο του Γεωργίου Κλόντζα: εικόνα του αγίου Γεωργίου δρακοντοκτόνου στην Κέρκυρα (EL)
An unknown work by George Klontzas: the icon of St. George the Dragonslayer in Corfu (EN)

TSIOURIS (Ιωάννης ΤΣΙΟΥΡΗΣ), Ioannis

Η σχετικά άγνωστη εικόνα του αγίου Γεωργίου δρακοντοκτόνου φυλάσσεται στον ναό των Αγίων Πατέρων στην πόλη της Κέρκυρας. Ο τρόπος απεικόνισης του αγίου Γεωργίου, η απόδοση μορφών με δυτικότροπα ρεαλιστικά χαρακτηριστικά, η έντονη διακοσμητική διάθεση, τα είδη των πανοπλιών, η ιπποσκευή και συγκεκριμένα αρχιτεκτονικά στοιχεία συνδέουν την εικόνα με το έργο του Γεωργίου Κλόντζα. Τα εικονογραφικά και τεχνοτροπικά χαρακτηριστικά οδηγούν στην αναγνώρισή της ως αυτόγραφο έργο του Γεωργίου Κλόντζα και στη χρονολόγησή της στο τελευταίοτέταρτο του 16ου αιώνα. (EL)
The relatively unknown icon of St. George the Dragonslayer is kept in the Church of Aghioi Pateres (the Holy Fathers) in the town of Corfu. The manner in which St. George is depicted, the portrayal of figures with realistic Western-style features, the pronounced decorative tendency, types of armour, horse’s tack and certain architectural features all connect this icon with the work of George Klontzas. The icon’s iconographical and stylistic features suggest that it was executed by George Klontzas himself and indicate a dating to the last quarter of the 16th century. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Κέρκυρα (EL)
16ος αιώνας (EL)
ζωγράφος Γεώργιος Κλόντζας (EL)
άγιος Γεώργιος δρακοντοκτόνος (EL)
φορητές εικόνες (EL)
μεταβυζαντινή ζωγραφική (EL)
16th century (EN)
painter George Klontzas (EN)
St. George Dragonslayer (EN)
Post-byzantine painting (EN)
icons (EN)
Corfu. (EN)


Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

Αγγλική γλώσσα

2017-08-04


Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (ΧΑΕ) - Christian Archaeological Society (ChAE) (EL)

1105-5758
2241-2190
Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας; Δελτίον XAE 38 (2017), Περίοδος Δ'; 247-258 (EL)
Deltion of the Christian Archaeological Society; Deltion ChAE 38 (2017), Series 4; 247-258 (EN)

Copyright (c) 2017 Deltion of the Christian Archaeological Society (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.