Τα βημόθυρα του τέμπλου της μονής του Αγίου Νικολάου Τζώρας Ιωαννίνων

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)

Τα βημόθυρα του τέμπλου της μονής του Αγίου Νικολάου Τζώρας Ιωαννίνων (EL)
The sanctuary doors of the templon from the monastery of Hagios Nikolaos of Tzora, Ioannina (EN)

ΚΑΡΑΜΠΕΡΙΔΗ (Argyro KARAMPERIDI), Αργυρώ

Το ζεύγος βημοθύρων προέρχεται από το τέμπλο του καθολικού της μονής Αγίου Νικολάου Τζώρας, στο όρος Δρίσκος Ιωαννίνων. Τα βημόθυρα, κοσμημένα με τη συνήθη παράσταση του Ευαγγελισμού χρονολογούνται στο πρώτο μισό του 16ου αιώνα, πιθανώς στην τρίτη ή τέταρτη δεκαετία. Εικονογραφικές λεπτομέρειες αλλά κυρίως η αριστοτεχνική απόδοση των μορφών, η χρωματική κλίμακα, ο γύψινος ανάγλυφος διάκοσμος του πλαισίου τους επιτρέπουν τη σύνδεση των έργων αυτών με τα μεγάλα καλλιτεχνικά ρεύματα της εποχής, και ιδιαίτερα με τον κύκλο τουζωγράφου Φράγγου Κατελάνου. (EL)
The monastery of Agios Nikolaos of Tzora lies on the mountain Driskos, in the area of Ioannina. The sanctuary doors from its iconostasis are adorned with the usual representation of the Annunciation and are dated in the first half of the sixteenth century, probably in the third or fourth decade. Iconographic details but especially the masterly rendering of the figures, the chromatic scale, the plaster relief decoration of the frame associate them with the major artistic movement of the era, and especially the milieu of the painter Frangos Katelanos. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Ήπειρος. (EL)
16ος αιώνας (EL)
βημόθυρα (EL)
ζωγράφος Φράγγος Κατελάνος (EL)
μεταβυζαντινή ζωγραφική (EL)
μονή Αγίου Νικολάου Τζώρας (EL)
16th century (EN)
post-Byzantine painting (EN)
painter Frangos Katelanos (EN)
Epirus. (EN)
Sanctuary doors (EN)
Monastery of Agios Nikolaos of Tzora (EN)


Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

Ελληνική γλώσσα

2017-08-04


Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (ΧΑΕ) - Christian Archaeological Society (ChAE) (EL)

1105-5758
2241-2190
Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας; Δελτίον XAE 38 (2017), Περίοδος Δ'; 259-274 (EL)
Deltion of the Christian Archaeological Society; Deltion ChAE 38 (2017), Series 4; 259-274 (EN)

Copyright (c) 2017 Deltion of the Christian Archaeological Society (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.