Το αρχείο του Χαράλαμπου Μπούρα στο Μουσείο Μπενάκη: Η γνωστή και άγνωστη πλευρά του αρχιτέκτονα και η φωτογραφική ματιά ενός βυζαντινολόγου

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)

Το αρχείο του Χαράλαμπου Μπούρα στο Μουσείο Μπενάκη: Η γνωστή και άγνωστη πλευρά του αρχιτέκτονα και η φωτογραφική ματιά ενός βυζαντινολόγου (EL)
The Charalambos Bouras archive in the Benaki Museum: The known and the unknown side of the architect and the photographic look of a byzantinist (EN)

ΜΠΟΥΡΑ (Natalia BOURA), Ναταλία
ΤΣΙΡΓΙΑΛΟΥ (Aliki TSIRGIALOU), Αλίκη

Αφορμή για την εισήγηση αυτή στάθηκε η απόφαση της οικογένειας του καθηγητή Χαράλαμπου Μπούρα να δωρίσει το πολύτιμο αρχείο του στο Μουσείο Μπενάκη. Πρόκειται για μια πρώτη παρουσίαση των θεματικών ενοτήτων τού παραδειγματικά ταξινομημένου υλικού που συγκέντρωσε από τα φοιτητικά του χρόνια, έως τις πιο πρόσφατες μελέτες του, με σκοπό τη γνωριμία με τον ταλαντούχο αρχιτέκτονα και δεινό φωτογράφο πίσω από τον γνωστό σε όλους καθηγητή – ιστορικό της Αρχιτεκτονικής και βυζαντινολόγο. (EL)
The motive for this presentation was the decision of the family of Professor Charalambos Bouras to donate his personal archive to the Benaki Museum. It is a preliminary presentation of the thematic units within the archival material, which was classified in an exemplary way; material that Professor Bouras kept from his student years until his most recent studies. This presentation will allow us to get to know better the talented architect and photographer behind the well-known professor of the history of architecture and byzantinist. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Χαράλαμπος Μπούρας (EL)
ιστορία της Αρχιτεκτονικής (EL)
βυζαντινά μνημεία (EL)
Aρχεία Νεοελληνικής Αρχιτεκτονικής – Μουσείο Μπενάκη (EL)
αρχαιολογική φωτογραφία (EL)
Φωτογραφικά Αρχεία – Μουσείο Μπενάκη. (EL)
Modern Greek Architecture Archives – Benaki Museum (EN)
Charalambos Bouras (EN)
history of architecture (EN)
Photographic Archives – Benaki Museum. (EN)
archaeological photography (EN)
Byzantine monuments (EN)


Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

Ελληνική γλώσσα

2018-09-22


Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (ΧΑΕ) - Christian Archaeological Society (ChAE) (EL)

1105-5758
2241-2190
Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας; Δελτίον XAE 39 (2018), Περίοδος Δ'. Αφιέρωμα στη μνήμη Χαράλαμπου Μπούρα; 17-28 (EL)
Deltion of the Christian Archaeological Society; Deltion ChAE 39 (2018), Series 4. In the memory of Charalambos Bouras; 17-28 (EN)

Copyright (c) 2018 Deltion of the Christian Archaeological Society (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.