Εμπνευση και δημιουργία στη βυζαντινή αρχιτεκτονική

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)

Εμπνευση και δημιουργία στη βυζαντινή αρχιτεκτονική (EL)
Inspiration and creation in byzantine architecture (EN)

ΒΕΛΕΝΗΣ (Georgios VELENIS), Γεώργιος

Στο άρθρο εξετάζονται οι παράγοντες που καθόρισαν την εξελικτική πορεία της χριστιανικής ναοδομίας από τον 4ο αιώνα έως την ύστερη βυζαντινή περίοδο. Ανάμεσά τους περιλαμβάνεται και η ανάγκη έκφρασης της χριστιανικής ιδεολογίας σε επίπεδο αρχιτεκτονικής σύλληψης. Οι αρχιτέκτονες αντλώντας από περίκεντρα θολωτά κτήρια και ξυλόστεγες βασιλικές δημιουργούν δρομικές συνθέσεις με κυρίαρχο το στοιχείο του τρούλου. Στα χρόνια της Εικονομαχίας, επικρατούν οι σταυρικές συνθέσεις, οι οποίες καλλιεργούνται ποικιλότροπα στους μετέπειτα χρόνους. Μετά τα τέλη του 9ου αιώνα, καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της ναοδομίας διαδραμάτισε ο μοναχισμός. (EL)
The article deals with the factors that determined the evolution of Christian church-building from the 4th century to the Late Byzantine period. These factors include the need for expressing Christian ideology at the level of architectural conception. The architects, influenced by centrally domed buildings and timber-roofed basilicas, created dromic buildings with the dome as the dominant feature. During the period of Iconoclasm cross-shaped compositions predominated, which were propagated in various ways in later centuries. After the end of the 9th century, monasticism played a defining role in the development of church building. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

υπερώα (EL)
συμβολισμοί (EL)
σταυροειδείς ναοί (EL)
μεσοπατώματα (EL)
βασιλικές (EL)
διπλός στυλοβάτης. (EL)
περίκεντρα κτήρια (EL)
Βυζαντινή αρχιτεκτονική (EL)
entresols (EN)
Byzantine architecture (EN)
basilicas (EN)
symbolism (EN)
cross-shaped churches (EN)
double stylobate. (EN)
galleries (EN)
centrally planned buildings (EN)


Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

Ελληνική γλώσσα

2018-09-22


Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (ΧΑΕ) - Christian Archaeological Society (ChAE) (EL)

1105-5758
2241-2190
Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας; Δελτίον XAE 39 (2018), Περίοδος Δ'. Αφιέρωμα στη μνήμη Χαράλαμπου Μπούρα; 67-82 (EL)
Deltion of the Christian Archaeological Society; Deltion ChAE 39 (2018), Series 4. In the memory of Charalambos Bouras; 67-82 (EN)

Copyright (c) 2018 Deltion of the Christian Archaeological Society (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.