Οι πηγές του μαρμάρου στην Αθήνα κατά την ύστερη αρχαιόοτητα

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΟι πηγές του μαρμάρου στην Αθήνα κατά την ύστερη αρχαιόοτητα (EL)
The marble sources in Athens during Late Antiquity (EN)

ΘΕΟΧΑΡΗΣ (Yiannis THEOCHARIS), Γιάννης

Το ερώτημα της λειτουργίας ή μη του λατομείου της Αττικής (και ιδίως εκείνου της Πεντέλης) μετά τον 3ο αιώνα μ.Χ. μπορεί να απαντηθεί μέσα από την εξέταση αθηναϊκών κτηρίων της ύστερης αρχαιότητας. Από την εξέταση αυτή διαπιστώνεται η γενικευμένη χρήση σπολίων στα οικοδομικά προγράμματα της πόλης. Το φαινόμενο είναι γνωστό σε όλη την έκταση της αυτοκρατορίας, από την τετραρχική περίοδο και εξής, οπότε η αύξηση της οικοδομικής δραστηριότητας βοηθήθηκε από την επανάχρηση αρχιτεκτονικού υλικού. (EL)
The question of the operation or not of the quarries of Attica (especially that of Pentelikon) after the third century A.D. can be answered through the study of Late Antique buildings in Athens. This examination reveals the widespread use of spolia in the city’s building programs. The phenomenon is known throughout the Empire from the Tetrarchic period onwards, when the increase in building activity was assisted by the reuse of architectural material. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Ύστερη αρχαιότητα (EL)
λατομεία (EL)
Αττική (EL)
μάρμαρο (EL)
γλυπτική (EL)
Πεντέλη. (EL)
Αθήνα (EL)
σπόλια (EL)
marble (EN)
quarries (EN)
Attica (EN)
spolia (EN)
sculpture (EN)
Late Antiquity (EN)
Athens (EN)
Penteli. (EN)


Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

Ελληνική γλώσσα

2018-09-22


Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (ΧΑΕ) - Christian Archaeological Society (ChAE) (EL)

1105-5758
2241-2190
Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας; Deltion ChAE 39 (2018), Series 4. In the memory of Charalambos Bouras; 99-110 (EL)
Deltion of the Christian Archaeological Society; Deltion ChAE 39 (2018), Series 4. In the memory of Charalambos Bouras; 99-110 (EN)

Copyright (c) 2018 Deltion of the Christian Archaeological Society (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.