Ενα ανθεκτικό τοπίο: τα τειχη της Κωνσταντινούπολης και τα περίχωρα τους

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕνα ανθεκτικό τοπίο: τα τειχη της Κωνσταντινούπολης και τα περίχωρα τους (EL)
A resilient landscape: the land walls of Constantinople and their surroundings (EN)

RICCI, Alessandra

Τα χερσαία τείχη της Κωνσταντινούπολης, που ανεγέρθηκαν στις αρχές του 5ου αιώνα, ενίσχυσαν ουσιαστικά την άμυνα της πόλης, ενώ συνέβαλαν στη δημιουργία της αστικής της ταυτότητας. Αυτό το άρθρο εξετάζει ένα θέμα που θίγεται σπάνια, τη χρήση χώρων για αγροτικές καλλιέργειες εντός των τειχών και στα περίχωρά τους. Η παρουσία σήμερα κηπουρικών δραστηριοτήτων σε ορισμένα τμήματα του τείχους αντιπροσωπεύει την άυλη μνήμη προτύπων που μπορούν να ανιχνευθούν στην περίοδο της ύστερης αρχαιότητας. (EL)
The land walls of Constantinople, built in the early years of the 5th century, substantially reinforced the city’s defenses while contributing to the creation of the capital’s urban identity. This paper considers a rarely touched-upon subject, that of the usage of agricultural spaces within the land walls and their immediate vicinity. The presence of horticultural activities noted along present-day sections of the land walls represents the intangible memory of patterns of usage now traceable to the Late Antique period. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Ύστερη αρχαιότητα (EL)
οχυρωματική αρχιτεκτονική (EL)
αγροτικές καλλιέργειες (EL)
περιβαλλοντική αρχαιολογία (EL)
Κωνσταντινούπολη. (EL)
κήποι (EL)
χερσαία τείχη (EL)
Constantinople. (EN)
Late Antique period (EN)
environmental archaeology (EN)
Agriculture (EN)
Land Walls (EN)
Gardens (EN)
defensive architecture (EN)


Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

Αγγλική γλώσσα

2018-09-22


Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (ΧΑΕ) - Christian Archaeological Society (ChAE) (EL)

Ύστερη αρχαιότητα (EL)
Κωνσταντινούπολη (EL)
Constantinople (EN)
Late Antique period; (EN)

1105-5758
2241-2190
Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας; Deltion ChAE 39 (2018), Series 4. In the memory of Charalambos Bouras; 125-138 (EL)
Deltion of the Christian Archaeological Society; Deltion ChAE 39 (2018), Series 4. In the memory of Charalambos Bouras; 125-138 (EN)

Copyright (c) 2018 Deltion of the Christian Archaeological Society (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.