Παρατηρήσεις στον γλυπτό διάακοσμο και το τέμπλο του καθολικού της Αγίας Μονής Αρειας Ναυπλίου

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)

Παρατηρήσεις στον γλυπτό διάακοσμο και το τέμπλο του καθολικού της Αγίας Μονής Αρειας Ναυπλίου (EL)
Some remarks on the sculpted decoration and the templon of the Katholikon of Hagia Moni in Areia, Nauplion (EN)

PINATSI, Christina

Στην Αγία Μονή Αρείας Ναυπλίου διατηρούνται διάσπαρτα θραύσματα αρχιτεκτονικών γλυπτών, ορισμένα από τα οποία φέρουν ιδιαίτερα περίτεχνο ανάγλυφο ή επιπεδόγλυφο διάκοσμο, χαρακτηριστικό του 12ου αιώνα. Μεταξύ αυτών διακρίνονται θραύσματα από τρεις πεσσίσκους και έναν κοσμήτη τέμπλου. Με βάση τα παραπάνω, μπορεί να προταθεί η αναπαράσταση της αρχικής μορφής του τέμπλου του καθολικού. Δυστυχώς δεν υπάρχουν πλήρη στοιχεία, αλλά τα σωζόμενα αποδίδουν μια εικόνα του γλυπτικού συνόλου που άλλοτε κοσμούσε το σπουδαίο αυτό μνημείο. (EL)
Several fragments of architectural sculptures are preserved in the monastery of Hagia Moni in Areia, Nauplion. Some of them have particularly elaborate relief or champlevé decoration, pertaining to the 12th century. Among them are noted the fragments of three small piers and a cornice, attributed to the marble altarscreen of the church. Based on these, a reconstruction of the templon is attempted. Unfortunately the evidence is not complete, but the surviving fragments give a vivid image of the sculptural work that used to decorate this significant monument. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Αργολίδα (EL)
γλυπτική (EL)
Ναύπλιο. (EL)
Μεσοβυζαντινή περίοδος (EL)
Χώνικας (EL)
Αγία Μονή στην Άρεια (EL)
12ος αιώνας (EL)
Μέρμπακας (EL)
τέμπλο (EL)
Argolis (EN)
Agia Moni in Areia (EN)
iconostasis (EN)
Merbaka (EN)
Chonika (EN)
Middle-Byzantine period (EN)
12th century (EN)
altarscreen (EN)
Nauplion (EN)
templon (EN)
sculpture (EN)


Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

Αγγλική γλώσσα

2018-09-22


Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (ΧΑΕ) - Christian Archaeological Society (ChAE) (EL)

1105-5758
2241-2190
Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας; Δελτίον XAE 39 (2018), Περίοδος Δ'. Αφιέρωμα στη μνήμη Χαράλαμπου Μπούρα; 179-194 (EL)
Deltion of the Christian Archaeological Society; Deltion ChAE 39 (2018), Series 4. In the memory of Charalambos Bouras; 179-194 (EN)

Copyright (c) 2018 Deltion of the Christian Archaeological Society (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.