Τρούλλοι με δεκαεξάπλευρο τύμπανο

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)

Τρούλλοι με δεκαεξάπλευρο τύμπανο (EL)
Domes with sixteen-faceted drums (EN)

ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ (Sotiris VOYADJIS), Σωτήρης

Ο τρούλλος επικρατεί τον 6ο αιώνα με την κατασκευή της Αγίας Σοφίας Κωνσταντινούπολης, για να αποτελέσει ένα από τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά των ορθόδοξων ναών μέχρι σήμερα. Εξετάζονται οι τρούλλοι που φέρονται από δεκαεξάπλευρα τύμπανα, ένας τύπος τρούλλου που εμφανίζεται περιορισμένα αλλά διαχρονικά. Στην ομάδα αυτή ανήκουν ναοί της επιρροής του καθολικού του Οσίου Λουκά αλλά και διάσπαρτοι ναοί σε όλη την Ελλάδα, ενώ φαίνεται ότι ορισμένοι ναοί στην Κωνσταντινούπολη επηρεάστηκαν πιθανόν από τον ελλαδικό ναό. Οι ναοί αυτοί διαχωρίζονται από τους ναούς με κυλινδρικό τύμπανο και 16 παράθυρα. (EL)
Since the construction of the Hagia Sophia in Constantinople, the dome became one of the most prominent features of Orthodox churches. The domes carried by sixteen-faceted drums, a type with limited appearance, are examined. This group includes churches influenced by Hosios Loukas in Steiri, scattered throughout Greece, while it appears that some churches in Constantinople were also probably influenced by this important building. Churches with cylindrical drums with sixteen windows belong to a different category. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Βυζαντινή περίοδος (EL)
τρούλλος (EL)
δεκαεξάπλευρο τύμπανο τρούλλου (EL)
Ελλάδα. (EL)
αρχιτεκτονική (EL)
Greece. (EN)
Byzantine period (EN)
domes with sixteen- faceted drum (EN)
dome (EN)
architecture (EN)


Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

Ελληνική γλώσσα

2018-09-22


Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (ΧΑΕ) - Christian Archaeological Society (ChAE) (EL)

1105-5758
2241-2190
Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας; Δελτίον XAE 39 (2018), Περίοδος Δ'. Αφιέρωμα στη μνήμη Χαράλαμπου Μπούρα; 237-250 (EL)
Deltion of the Christian Archaeological Society; Deltion ChAE 39 (2018), Series 4. In the memory of Charalambos Bouras; 237-250 (EN)

Copyright (c) 2018 Deltion of the Christian Archaeological Society (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.