Μια πρόσφατα ανακαλυφθείσα εικόνα της μονής Madre della Consolazione έργο του Νικολάου Τζαφούρη

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΜια πρόσφατα ανακαλυφθείσα εικόνα της μονής Madre della Consolazione έργο του Νικολάου Τζαφούρη (EL)
Eine neuentdeckte Ikone der «Madre della Consolazione» von Nikolaos Tzafoures (EN)

HAUSTEIN-BARTSCH, Eva

Κατά την προετοιμασία μιας έκθεσης φορητών εικόνων με θέμα τη Θεοτόκο στο Μουσείο Εικόνων του Recklinghausen το 2000, εντοπίστηκε μια εικόνα της Θεοτόκου στον τύπο της Madre della Consolazione, την οποία είχε αγοράσει σε δημοπρασία ένα ζευγάρι Ολλανδών. Συνειδητοποιώντας αμέσως την υψηλή ποιότητα και την παλαιότητα της εικόνας, τους ζήτησα να την αφήσουν για καθαρισμό. Ο συντηρητής (Ivan Bentchev) βρήκε ίχνη επιγραφής με το όνομα του Νικολάου Τζαφούρη. Στο άρθρο εξετάζονται επιπλέον οι έξι εικόνες που επίσης φέρουν την υπογραφή του Τζαφούρη. (EL)
While organizing an exhibition on icons of the Mother of God for the Icon Museum Recklinghausen in 2000 discovered an icon of the "Madre della Consolazione", which a Netherlandish couple had bought at an auction. Immediately realizing the high quality and age of the icon I asked them to let the icon be cleaned. The restorer (Ivan Bentchev) found traces of an inscription withe the name of Nikolaos Tzafoures. The article deals with the other six icons also signed by Tzafoures. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (EL)
Christian Archaeological Society (EN)

Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

2011-07-06


Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (ΧΑΕ) - Christian Archaeological Society (ChAE) (EL)

15ος αιώνας (περί το 1500) (EL)
Κρήτη (EL)
15th century (around 1500) (EN)
Crete (EN)

1105-5758
2241-2190
Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας; Deltion ChAE 22 (2001), Series 4. In memory of Manolis Chatzidakis (1909-1998); 135-140 (EL)
Deltion of the Christian Archaeological Society; Deltion ChAE 22 (2001), Series 4. In memory of Manolis Chatzidakis (1909-1998); 135-140 (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.