Ζητήματα σχεδιασμού στη βυζαντινή αρχιτεκτονική

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΖητήματα σχεδιασμού στη βυζαντινή αρχιτεκτονική (EL)
Design issues in byzantine architecture (EN)

ΜΑΜΑΛΟΥΚΟΣ, Σταύρος

Διατυπώνονται μια σειρά από απόψεις και υποθέσεις εργασίας σχετικά με ζητήματα σχεδιασμού στη βυζαντινή αρχιτεκτονική, και πιο συγκεκριμένα με τη γνωστή στη βυζαντινή αρχιτεκτονική διαδικασία αντιγραφής προτύπων. Η διαδικασία αυτή ανιχνεύεται στην ομοιότητα που συχνά παρατηρείται μεταξύ δύο ή περισσοτέρων ναών, στην αντιγραφή και στην μίμηση υψηλών προτύπων από παρακείμενους ναούς, διαδικασία στην οποία, πέρα από τις οποιεσδήποτε αισθητικές επιλογές, πρέπει ίσως να αναζητηθούν και συμβολικές προεκτάσεις που συνδέονται με τη μεσαιωνική αντίληψη για τη σχέση «αρχετύπου» και «εικόνας». (EL)
The article presents a series of views and working hypotheses on design issues in Byzantine architecture. Specifically, it discusses the well-known Byzantine practice of copying models, which can be detected through the similarity frequently observed between two or more churches, and the process of copying and imitating sophisticated models from nearby churches, a process in which should perhaps be sought, beyond aesthetic choices, symbolic ramifications associated with the Medieval concept of the relationship between ‘archetype’ and ‘image’. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Μεσοβυζαντινή και Υστεροβυζαντινή περίοδος (EL)
Βαλκάνια και Μικρά Ασία (EL)
σχεδιασμός (EL)
αρχιτεκτονική (EL)
design (EN)
Balkans and Asia Minor (EN)
Middle Byzantine and Late Byzantine period (EN)
architecture (EN)

Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (EL)
Christian Archaeological Society (EN)

Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

2011-07-06


Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (ΧΑΕ) - Christian Archaeological Society (ChAE) (EL)

Μεσοβυζαντινή και Υστεροβυζαντινή περίοδος (EL)
Βαλκάνια και Μικρά Ασία (EL)
Balkans and Asia Minor (EN)
Middle Byzantine and Late Byzantine period (EN)

1105-5758
2241-2190
Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας; Deltion ChAE 24 (2003), Series 4. In memory of Nikos Oikonomides (1934-2000); 119-130 (EL)
Deltion of the Christian Archaeological Society; Deltion ChAE 24 (2003), Series 4. In memory of Nikos Oikonomides (1934-2000); 119-130 (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.