Ο Ιωάννης Μαυρόπους και η απεικόνιση των αυτοκρατόρων στο ναό του Αρχαγγέλου Μιχαήλ στο Σωσθένιο τον 11ο αιώνα

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΟ Ιωάννης Μαυρόπους και η απεικόνιση των αυτοκρατόρων στο ναό του Αρχαγγέλου Μιχαήλ στο Σωσθένιο τον 11ο αιώνα (EL)
Ioannes Mauropous and the depiction of the emperors in the church of Archangel Michael at Sosthenion, in the eleventh century (EN)

ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ, Γεώργιος

Ο Μαυρόπους, στο επίγραμμά του με λήμμα Εἰς τήν ἐν τῷΣωσθενίῳ εἰκόνα, περιγράφει μια μνημειακή παράσταση στέψης αυτοκρατόρων (πιθανότατα του Μιχαήλ Ζ΄Δούκα και της συζύγου του Μαρίας της Αλανίας) από τον Χριστό.Από το επίγραμμα συνάγεται ότι ο οκταγωνικός ναός του Αρχαγγέλου Μιχαήλ του Σωσθενίτου, που επανιδρύθηκε από τον Ιουστινιανό στο διάστημα 536-552, ακολουθεί το αρχιτεκτονικό σχέδιο του ναού των Αγίων Σεργίου και Βάκχου, του οποίου μάλιστα, με βάση τη μαρτυρία και άλλου επιγράμματος, το terminuspostquem της ίδρυσής του μετατίθεται από το έτος 527 στο έτος 532. (EL)
Mauropus, in his epigram ΕἰςτήνἐντῷΣωσθενίῳεἰκόνα, describes a monumental representation of a coronation of emperors (most probably Michael VII Doukas and his wife Maria of Alania) by Christ.It is deduced from the epigram that the octagon-type church of the Archangel Michael at Sosthenion, which was refounded by Justinian in the period 536-552, follows the architectural plan of the Constantinopolitan church of Sts Sergius and Bacchus. Moreover, on the basis of the testimony also of another epigram, the terminus post quem of the foundation of the latter is shifted from the year 527 to the year 532. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

11ος αιώνας (EL)
Ανάπλους (EL)
απεικονίσεις αυτοκρατόρων (EL)
αρχιτεκτονική (EL)
Κωνσταντινούπολη (EL)
εικονογραφία (EL)
Anaplous (EN)
depictions of emperors (EN)
Constantinople (EN)
iconography (EN)
11th century (EN)
architecture (EN)

Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (EL)
Christian Archaeological Society (EN)

Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

2011-07-06


Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (ΧΑΕ) - Christian Archaeological Society (ChAE) (EL)

11ος αιώνας (EL)
Κωνσταντινούπολη; Ανάπλους (EL)
Constantinople; Anaplous (EN)
11th century (EN)

1105-5758
2241-2190
Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας; Deltion ChAE 26 (2005), Series 4. In memory of Georgios Galavaris (1926-2003); 327-338 (EL)
Deltion of the Christian Archaeological Society; Deltion ChAE 26 (2005), Series 4. In memory of Georgios Galavaris (1926-2003); 327-338 (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.