Το πρόβλημα της συνεργασίας των μικρογράφων στην ιστόρηση των χειρογράφων

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΤο πρόβλημα της συνεργασίας των μικρογράφων στην ιστόρηση των χειρογράφων (EL)
Á propos du problème de collaboration de miniaturistes dans le travail des manuscrits (EN)

SMIRNOVA, Engelina

Ένας αριθμός ρωσικών ιστορημένων χειρογράφων που χρονολογούνται από τον 11ο έως τα τέλη του 15ου αιώνα και κοσμούνται με όχι περισσότερες από τέσσερις ή έξι μικρογραφίες, δεν έχουν εικονογραφηθεί από έναν μόνο ζωγράφο, αλλά από δύο ή ακόμη και από τρεις. Αυτοί οι καλλιτέχνες ανήκαν στο ίδιο εργαστήριο που διακοσμούσε εκκλησίες κατά τις ζεστές εποχές του χρόνου. Εξαιτίας του ψυχρού κλίματος της Ρωσίας, οι ζωγράφοι δεν μπορούσαν να εργάζονται όλο το χρόνο στις τοιχογραφίες, γι’ αυτό τον υπόλοιπο καιρό ζωγράφιζαν φορητές εικόνες για το τέμπλο και εικονογραφούσαν χειρόγραφα. Αυτή η μορφή οργάνωσης εργαστηρίων ζωγραφικής ήταν, πιθανώς, περισσότερο τυπική για τη ρωσική παρά για τη βυζαντινή καλλιτεχνική δραστηριότητα.   (EL)
A number of Russian illuminated manuscripts from the eleventh to the end of the fifteenth century with no more than four or six miniatures, were decorated not by single painter, but by two or even three artists. These artists belong to the same workshop which decorated churches during the warm season of the year. Because of the cold climate of Russia, the painters couldn’t work on the murals all the time, and therefore they painted icons for the iconostasis and illuminated manuscripts during the remaining part of the year. Probably, such type of organization of painting workshops was more typical for Russian than for Byzantine artistic activity. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

χειρόγραφα (EL)
οργάνωση της καλλιτεχνικής δραστηριότητας (EL)
11ος-15ος αιώνας (EL)
εργαστήριο ζωγραφικής (EL)
μικρογραφίες (EL)
miniatures (EN)
11th-15th centuries (EN)
manuscripts (EN)
painting workshop (EN)
organization of the artistic activity (EN)

Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (EL)
Christian Archaeological Society (EN)

Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

2011-11-23


Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (ΧΑΕ) - Christian Archaeological Society (ChAE) (EL)

11ος-15ος αιώνας (EL)
11th-15th centuries (EN)

1105-5758
2241-2190
Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας; Deltion ChAE 29 (2008), Series 4. In memory of Anna Marava-Chatzinikolaou (1911-2005); 49-58 (EL)
Deltion of the Christian Archaeological Society; Deltion ChAE 29 (2008), Series 4. In memory of Anna Marava-Chatzinikolaou (1911-2005); 49-58 (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.