Μια νεα επιγραφή από την Καππαδοκία επί βασιλείας Θεοδώρου Α΄ Λάσκαρη

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΜια νεα επιγραφή από την Καππαδοκία επί βασιλείας Θεοδώρου Α΄ Λάσκαρη (EL)
Une nouvelle inscription de Cappadoce du règne de Théodore Ier Laskaris (EN)

KIOURTZIAN, Georges

Η επιγραφή ανακαλύφθηκε στο μοναστηριακό συγκρότημα του Αρχαγγέλου, κοντά στο χωριό Cemil στην Καππαδοκία. Είναι γραμμένη σε μία μόνο σειρά, στις δύο πλευρές μιας κόγχης, στο εσωτερικό της αψίδας του νότιου κλίτους του ναού. Στην επιγραφή αναφέρονται ο ιερομόναχος Βαρθολομαίος και ο διάκονος Λέων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το όνομα του ζωγράφου, Αρχιγέτας, το οποίο συγκαταλέγεται μεταξύ των πρωιμοτέρων σωζόμενων υπογραφών ζωγράφων του 13ου αι. Η επιγραφή χρονολογείται το 1217/8, επί της βασιλείας του αυτοκράτορα της Νίκαιας, Θεοδώρου Α΄ Λάσκαρη.  (EL)
The inscription was discovered in the Archangel monastery complex, near the village of Cemil in Cappadocia. Written in a single line on both sides of a conch inside the apse of the south aisle of the church, it refers to the hieromonk Bartholomew and the deacon Leo. Particularly interesting is the existence of the name of the painter, Archigetas, which is one of the earliest surviving signatures of thirteenth-century painters. The inscription is dated 1217/8, and falls in the reign of Theodore I Laskaris, Emperor of Nicaea. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Cemil (EL)
Μονή Αρχαγγέλου (EL)
13ος αιώνας (EL)
επιγραφή (EL)
Θεόδωρος A΄ Λάσκαρης (EL)
Καππαδοκία (EL)
Cemil (EN)
Cappadocia (EN)
Archangel monastery (EN)
inscription (EN)
13th century (EN)
Theodore Ι Laskaris (EN)

Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (EL)
Christian Archaeological Society (EN)

Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

2011-11-23


Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (ΧΑΕ) - Christian Archaeological Society (ChAE) (EL)

Καππαδοκία; Cemil (EL)
13ος αιώνας (EL)
Cappadocia; Cemil (EN)
13th century (EN)

1105-5758
2241-2190
Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας; Deltion ChAE 29 (2008), Series 4. In memory of Anna Marava-Chatzinikolaou (1911-2005); 131-138 (EL)
Deltion of the Christian Archaeological Society; Deltion ChAE 29 (2008), Series 4. In memory of Anna Marava-Chatzinikolaou (1911-2005); 131-138 (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.