Το καθολικό της βυζαντινής μονής του Χαλκέως στο Αγιον Ορος (κυριακό της βατοπεδινής σκήτης του Αγίου Δημητρίου)

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΤο καθολικό της βυζαντινής μονής του Χαλκέως στο Αγιον Ορος (κυριακό της βατοπεδινής σκήτης του Αγίου Δημητρίου) (EL)
Le catholicon du monastère byzantin de Saint Démétrios (Chalkéôs) au Mont Athos (actuel Kyriakon de la skite de Saint Démétrios de Vatopédi) (EN)

ANDROUDIS, Pascal

Το Kυριακό της βατοπεδινής Σκήτης του Αγίου Δημητρίου στο Άγιον Όρος, άλλοτε καθολικό της βυζαντινής Μονής του Χαλκέως, αποτελείται από τον κυρίως ναό του 11ου αιώνα (σύνθετος τετρακιόνιος σταυροειδής εγγεγραμμένος, «αθωνικού τύπου», με πλευρικούς χορούς και διώροφο αρχικά νάρθηκα), τη λιτή και τον εξωνάρθηκα (μετασκευές του 18ου αιώνα), όπως και το παρεκκλήσι του Αγίου Νικολάου. Το βυζαντινό καθολικό παρουσιάζει αρκετές αναλογίες με τα αντίστοιχα των Μονών Ιβήρων και Βατοπεδίου και θα πρέπει να οικοδομήθηκε λίγο αργότερα από αυτά. (EL)
The Dominicum of the Skete of St. Demetrios belonging to the Vatopedi Monastery on Mt. Athos, formerly the katholikon of the Byzantine Monastery of Chalkeos, consists of the main church dated to the 11th century (cross-in-square church-complex four-columned type, “Athonitetriconch type”, with side choirs and originally a two-storyn arthex), the lite and the exonarthex (restorations of the 18th century), as well as the chapel of St. Nicholas. The Byzantine katholikon is quite similar to the respective chapels of the Iviron and Vatopedi Monasteries and most likely was built slightly later than these. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

11ος αιώνας (EL)
Αγιο Ορος (EL)
καθολικό του μοναστηρίου του Χαλκέως (EL)
αρχιτεκτονική (EL)
Σκήτη Αγίου Δημητρίου στο Μοναστήρι του Βατοπεδίου (EL)
Mount Athos (EN)
katholikon of the Chalkeos monastery (EN)
11th century (EN)
Skiti of St.Demetrios at Vatopedi monastery (EN)
architecture (EN)

Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (EL)
Christian Archaeological Society (EN)

Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

2011-11-23


Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (ΧΑΕ) - Christian Archaeological Society (ChAE) (EL)

11ος αιώνας (EL)
Αγιο Ορος (EL)
Mount Athos (EN)
11th century (EN)

1105-5758
2241-2190
Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας; Deltion ChAE 29 (2008), Series 4. In memory of Anna Marava-Chatzinikolaou (1911-2005); 195-206 (EL)
Deltion of the Christian Archaeological Society; Deltion ChAE 29 (2008), Series 4. In memory of Anna Marava-Chatzinikolaou (1911-2005); 195-206 (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.