Σχόλια στην κτητορική επιγραφή του Αγίου Γεωργίου Παχυμαχιώτη στη Λίνδο της Ρόδου (1394/5)

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣχόλια στην κτητορική επιγραφή του Αγίου Γεωργίου Παχυμαχιώτη στη Λίνδο της Ρόδου (1394/5) (EL)
Comments on the founder's inscription of the church of Ayios Georgios Pachymachiotis at Lindos, Rhodes (1349/5) (EN)

ΜΠΙΘΑ, Ιωάννα

Με αφορμή τη χρονολογημένη στα 1394/5 κτητορική επιγραφή του ναού του Αγίου Γεωργίου Παχυμαχιώτη εντός του οικισμού της Λίνδου στη Ρόδο, στην οποία γίνεται αναφορά στον αυτοκράτορα Μανουήλ Β΄ Παλαιολόγο και στους κτήτορες ιερέα Κατασάμπα και τη σύζυγό του Καλή, τη μαγίστρισσα, επιχειρείται σχολιασμός του ιστορικού και κοινωνικού πλαισίου της εποχής, καθώς και του εικονογραφικού προγράμματος του ναού με τις υψηλής ποιότητας τοιχογραφίες. (EL)
The dedicatory inscription of the church of St George Pachymachiotes, in the town of Lindos on Rhodes, dated 1394/5, makes reference to the Emperor Manuel II Palaiologos as well as to its founders, the priest Katsambas and his wife Kali, the magistrissa. This information allows us to comment on the historical and social framework of the period, as well as on the iconographic programme of the church with its high-quality wall-paintings. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

14ος αιώνας (EL)
τοιχογραφίες (EL)
Δωδεκάνησα (EL)
κτητορικές επιγραφές (EL)
αφιερωτές (EL)
Ρόδος (EL)
μνημειακή ζωγραφική (EL)
εικονογραφικό πρόγραμμα (EL)
Λίνδος (EL)
Dodecanese (EN)
dedicators (EN)
Rhodes (EN)
wall paintings (EN)
iconographic programme (EN)
Lindos (EN)
monumental painting (EN)
14th century (EN)
founder inscriptions (EN)

Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (EL)
Christian Archaeological Society (EN)

Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

2011-11-23


Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (ΧΑΕ) - Christian Archaeological Society (ChAE) (EL)

14ος αιώνας (EL)
Δωδεκάνησα; Ρόδος; Λίνδος (EL)
Dodecanese; Rhodes; Lindos (EN)
14th century (EN)

1105-5758
2241-2190
Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας; Deltion ChAE 30 (2009), Series 4. In memory of Elias Kollias (1936-2007); 159-168 (EL)
Deltion of the Christian Archaeological Society; Deltion ChAE 30 (2009), Series 4. In memory of Elias Kollias (1936-2007); 159-168 (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.