Αρχαιολογικά τεκμήρια κεραμικών εργαστηρίων στον ελλαδικό χώρο (4ος-15ος αι. μ.Χ.)

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑρχαιολογικά τεκμήρια κεραμικών εργαστηρίων στον ελλαδικό χώρο (4ος-15ος αι. μ.Χ.) (EL)
Archaelogical evidence of ceramic production workshops in Greece (4th to 15th century) (EN)

ΡΑΠΤΗΣ, Κωνσταντίνος Θ.

Η παρούσα μελέτη αποσκοπεί στη συγκριτικήπαρουσίαση και την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την τυπολογία, τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά και την οργάνωση του χώ­ρου των εργαστηρίων κεραμικής που έχουν εντοπιστεί ανα­ σκαφικά στον ελλαδικό χώρο και χρονολογούνται από τον 4ο έως τον 15ο αιώνα. (EL)
This paper aims at the comparative presentation and the infer­ence of conclusions about the typology, the technological aspects and the spatial organization of the light industrial ceramic production workshops that have been excavated in Greece and have been datedfrom 4th to 15th century. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Ύστερη Αρχαιότητα - Βυζαντινή περίοδος (4ος-15ος αι.) (EL)
Παραγωγική τεχνολογία (EL)
Ελλάδα (EL)
Εργαστήρια κεραμικής - κεραμικοί κλίβανοι (EL)
Greece (EN)
Late Antiquity - Byzantine period (4th-15th c) (EN)
Ceramic production workshops - ceramic kilns (EN)
Production technology (EN)

Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (EL)
Christian Archaeological Society (EN)

Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

2014-03-10


Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (ΧΑΕ) - Christian Archaeological Society (ChAE) (EL)

Ύστερη Αρχαιότητα - Βυζαντινή περίοδος (4ος-15ος αι.) (EL)
Ελλάδα (EL)
Greece (EN)
Late Antiquity - Byzantine period (4th-15th c) (EN)

1105-5758
2241-2190
Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας; Deltion ChAE 32 (2011), Series 4; 173-196 (EL)
Deltion of the Christian Archaeological Society; Deltion ChAE 32 (2011), Series 4; 173-196 (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.