Γεύμα του Συμβουλίου της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας επί τη τεσσαρακονταετηρίδι αυτής

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)

Γεύμα του Συμβουλίου της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας επί τη τεσσαρακονταετηρίδι αυτής (EL)
Meal of the Board of the Christian Archaeological Society on the occasion of its fortieth anniversary (EN)

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, (ΧΑΕ)

Μη διαθέσιμη περίληψη (EL)
no abstract (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Anniversaries-panegyrics (EN)


Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

Ελληνική γλώσσα

2013-04-01


Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (ΧΑΕ) - Christian Archaeological Society (ChAE) (EL)

1105-5758
2241-2190
Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας; Δελτίον XAE 2 (1925), Τεύχη α΄-β΄, Περίοδος Β'. Πανηγυρικόν επί τη τεσσαρακονταετηρίδι της ιδρύσεως της Χ.Α.Ε.; 94-99 (EL)
Deltion of the Christian Archaeological Society; Deltion ChAE 2 (1925), Issues 1-2, Series 2. Fascile in celebration of the fortieth anniversary of the founding of the Ch.A.S.; 94-99 (EN)
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.