Δεκαετηρίς του Χριστιανικού Μουσείου 1884 - 1894

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)

Δεκαετηρίς του Χριστιανικού Μουσείου 1884 - 1894 (EL)
The 10th anniversary of the Christian Museum 1884-1894 (EN)

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, (ΧΑΕ)

Μη διαθέσιμη περίληψη   (EL)
abstract not available  (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Anniversaries-panegyrics (EN)


Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

Ελληνική γλώσσα

2013-04-26


Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (ΧΑΕ) - Christian Archaeological Society (ChAE) (EL)

1105-5758
2241-2190
Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας; Δελτίον XAE 3 (1894-1902), Περίοδος A'; 14-16 (EL)
Deltion of the Christian Archaeological Society; Deltion ChAE 3 (1894-1902), Series 1; 14-16 (EN)
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.