Κινηματογραφική εκπαίδευση: Οι απόψεις εκπαιδευτικών και τελειόφοιτων φοιτητριών και φοιτητών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης και του Τμήματος Κινηματογράφου.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2021 (EL)

Κινηματογραφική εκπαίδευση: Οι απόψεις εκπαιδευτικών και τελειόφοιτων φοιτητριών και φοιτητών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης και του Τμήματος Κινηματογράφου. (EL)
Teachers and students' perspectives on film education (EN)

Αγοραστούδη-Βλάχου, Φωτεινή
Μπίμπου-Νάκου, Ιωάννα

ΠερίληψηΕισαγωγή: Η σχέση του κινηματογράφου με την εκπαίδευση είτε στο πλαίσιο της τυπικής εκπαίδευσης είτε όχι, αφορά την ίδια την ιστορία του κινηματογράφου. Η πλούσια βιβλιογραφία για τον κινηματογράφο και τα παιδιά εξωθεσμικά, δεν συνοδεύεται από μελέτες για την εφαρμογή της κινηματογραφικής εκπαίδευσης στα σχολεία (Bernstein, 2019·Παπαδόπουλος, 2014·Reid, 2019). Στόχοι της μελέτης: Η μελέτη έχει ως στόχο την κατανόηση της κινηματογραφικής εκπαίδευσης και τις διεργασίες ένταξής της στην τυπική σχολική εκπαίδευση, με βάση τις απόψεις εκπαιδευτικών, και φοιτητών/τριών από δυο Πανεπιστημιακά Τμήματα (Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής & Κινηματογράφου). Μέθοδος: Η συλλογή των δεδομένων βασίστηκε στη συγκρότηση 3 ομάδων εστίασης και αξιοποιήθηκε η θεματική ανάλυση περιεχομένου. Αποτελέσματα: Η κινηματογραφική εκπαίδευση σύμφωνα με τις απόψεις των συμμετεχόντων έχει πολλαπλούς στόχους όπως είναι: η κινητοποίηση των μαθητών, η αξιοποίηση των ταινιών ως διδακτικό εργαλείο σε συγκεκριμένα μαθήματα, η σύνδεση των ταινιών με ενήλικες αξίες και ανησυχίες, οι ταινίες ως συμβολικός χώρος για την συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών και των νέων, καθώς και η ανάπτυξη κριτικής σκέψης και κοινωνικής συνείδησης.  Συμπεράσματα: Με βάση τις καταγραφές των συμμετεχόντων η κινηματογραφική εκπαίδευση συζητείται και ως μέσο και ως στόχος μιας ενεργητικής, κριτικής και δημιουργική διεργασίας που αφορά κατεξοχήν το σχολείο. (EL)
Film education as part of formal education has yet to be developed, even though there is significant research regarding children's relation with movies. The current study is based on cultural studies and public pedagogy and aims at exploring teachers' and pre-service students' perspectives regarding film education. Three focus groups convened and discussed film education as a possibility of being part of primary education in classroom contexts. The participants' conversations were analyzed by the use of thematic analysis. All participants articulated that film viewing and film production form an intriguing possibility as a curriculum module, engaging students through cinematic art and enriching formal teaching instruction. The film has been discussed both as an art form and as a medium that connects films with curriculum modules' learning objectives. Film education can stimulate a creative and dialogical form of knowing, within the school contexts, along with the awareness raising of critical consciousness. The strengths and difficulties of film education in the school context are discussed. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Κινηματογραφική εκπαίδευση (EL)
απόψεις εκπαιδευτικών (EL)
δημόσια παιδαγωγική (EL)
αντιλήψεις φοιτητών (EL)
perceptions (EN)
teachers (EN)
students (EN)
film education (EN)
public pedagogy (EN)


Διάλογοι! Θεωρία & Πράξη στις Επιστήμες της Αγωγής και Εκπαίδευσης

Ελληνική γλώσσα

2021-02-15


ΤΕΠΑΕ, ΑΠΘ - School of Early Childhood Education Faculty of Education, AUTH (EL)

2459-3737
Διάλογοι! Θεωρία και πράξη στις επιστήμες αγωγής και εκπαίδευσης; Τόμ. 7 (2021); 4-35 (EL)
Dialogoi! Theory and Praxis in Education; Vol. 7 (2021); 4-35 (EN)

Copyright (c) 2021 Foteini Agorastoudi-Vlachou & I. Bibou-Nakou (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.