Διερεύνηση αξιών γης στην περιοχή Ακρωτηρίου με χρήση GIS

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Πολυτεχνείου Κρήτης
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)

Διερεύνηση αξιών γης στην περιοχή Ακρωτηρίου με χρήση GIS (EL)

Χαροκοπος Θεοδωρος (EL)
Charokopos Theodoros (EN)

Μαρια Ευπραξια (EL)
Πολυτεχνείο Κρήτης (EL)
Κουργιαλας Νεκταριος (EL)
Τσουχλαρακη Ανδρονικη (EL)
Tsouchlaraki Androniki (EN)
Kourgialas Nektarios (EN)
Technical University of Crete (EN)
Maria Efpraxia (EN)

Η συγκεκριμένη διπλωματική εργασία αφορά την συγκέντρωση , την ανάλυση , και την κατηγοριοποίηση διαφόρων δεδομένων σχετικά με την αξία και τον τρόπο χρήσης της γης στην ευρύτερη περιοχή του Ακρωτηρίου . Επιπλέον , στην συγκεκριμένη διπλωματική δίνονται πληροφορίες για την ιστορία , την γεωγραφία , το κλίμα , και τις γενικότερες οικονομικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή του Ακρωτηρίου καθώς και την νομοθεσία σχετικά με τις χρήσεις γης και την περιβαλλοντική αδειοδότηση στην συγκεκριμένη περιοχή . Ακόμα , μέσω του προγράμματος GIS πραγματοποιείται η σχεδίαση διαφόρων χαρτών , οι οποίοι απεικονίζουν την αξία της γης (σε ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο) στις διάφορες περιοχές της Δημοτικής Ενότητας Ακρωτηρίου .Επίσης , στην συγκεκριμένη διπλωματική δίνονται μία σειρά από διαγράμματα , στα οποία εκφράζεται η διαχρονική εξέλιξη της τιμής της γης στην Δ.Ε. Ακρωτηρίου καθώς και η προσφορά των κατοικιών, οικοπέδων και αγροτεμαχίων προς πώληση στις διάφορες περιοχές της Δ.Ε.Ακρωτηρίου . Επιπλέον , σχολιάζοντας τα αποτελέσματα , γίνεται μία εμπεριστατωμένη κριτική σχετικά με την εκμετάλλευση της περιοχής του Ακρωτηρίου , με ανάλυση των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων της περιοχής για μία καλύτερη μελλοντική αξιοποίηση της .Τέλος, διατυπώνονται συγκεκριμένες προτάσεις ,μέτρα και σχέδια για την περαιτέρω ανάπτυξη της περιοχής του Ακρωτηρίου , με επίκεντρο την γη και τις δραστηριότητες γύρω από αυτήν. (EL)
The objective target of this thesis is the collection, the analysis, and the categorization of data and various information regarding the value and utilization (exploitation) of lands (housing, real estate, business etc.) that belong to Akrotiri’s municipality . Moreover, this particular dissertation explores the history , the geography , the climate , and the economic and business activities that are taking place in the Akrotiri’s municipality as also the rules and legislations that are closely linked with the use and licensing of this particular area. Furthermore , in this thesis , there was a wide use of GIS software , in order to create many different maps , which illustrate through diagrams , pies , and other statistical tools , the value and usage of the land . Also, after a close examination and consideration of the data and the numerical results, there is a critical review and observation of the current usage and exploitation of Akrotiri’s municipality area as well as an analysis on the advantages and disadvantages (pros and cons) of the area, the current capabilities, and the future perspectives. Finally, the last stage of the thesis is dedicated to suggestions and recommendations of various and diverse measures, for a more prosperous and more developed Akrotiri, with the optimal usage of the land being the key for an economic growth. (EN)

bachelorThesis

Οικονομία (EL)
Αξία γης (EL)
Περιβάλλον (EL)
Χρήση γης (EL)


Ελληνική γλώσσα

2015


Πολυτεχνείο Κρήτης::Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος (EL)
Technical University of Crete::School of Environmental Engineering (EN)
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.