Μαθηματική προσέγγιση του φαινόμενου της υφαλμύρινσης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Πολυτεχνείου Κρήτης
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)

Μαθηματική προσέγγιση του φαινόμενου της υφαλμύρινσης (EL)

Τασσης Λαμπρος (EL)
Tassis Labros (EN)

Νικολαιδης Νικολαος (EL)
Πολυτεχνείο Κρήτης (EL)
Καρατζας Γιωργος (EL)
Χρυσικοπουλος Κωνσταντινος (EL)
Παρανυχιανακης Νικολαος (EL)
Technical University of Crete (EN)
Paranychianakis Nikolaos (EN)
Chrysikopoulos Constantinos (EN)
Karatzas Giorgos (EN)
Nikolaidis Nikolaos (EN)

Η παρούσα διπλωματική εργασία αναφέρεται σε μαθηματικές εξισώσεις που προσεγγίζουν την διεπιφάνεια μεταξύ γλυκού και θαλασσινού νερού η οποία δημιουργείται από την φυσική εισχώρηση του θαλασσινού νερού στους παράκτιους υδροφορείς. Αρχικά γίνεται αναφορά στους θεωρητικούς νόμους που διέπουν την ροή των υπογείων υδάτων σε ελεύθερους υδροφορείς κάνοντας όμως την παραδοχή του συνεχούς μέσου για την αποφυγή χρησιμοποίησης πολύπλοκων εξισώσεων με δυσκολία στην επίλυσή τους. Έπειτα γίνεται αναφορά αλλά και δημιουργία νέων αναλυτικών εξισώσεων που περιγράφουν την διεπιφάνεια μεταξύ γλυκού και θαλασσινού νερού, είτε με την παραδοχή της στατικής ισορροπίας της είτε με αυτή της δυναμικής ισορροπίας της. Επιπρόσθετα εξετάστηκε η δυνατότητα του κατά πόσο μια στοχαστική εξίσωση θα μπορούσε να συμβάλει στην προσέγγιση του φαινομένου της υφαλμύρινσης λόγω της φύσης της να προσομοιάζει εύκολα πολλά φυσικά φαινόμενα. Στην συνέχεια αφού αναπαραστάθηκε το φαινόμενο στην εργαστηριακή πιλοτική μονάδα έγινε σύγκριση των αποτελεσμάτων του πειράματος με τις αναλυτικές εξισώσεις και την στοχαστική εξίσωση για να εξακριβωθούν τα αποτελέσματα της προσέγγισης. Τα αποτελέσματα δείχνουν μια καλύτερη προσέγγιση της νέα αναλυτικής εξίσωσης που αναπτύχθηκε σχετικά με τις προϋπάρχουσες καθώς επίσης συμπεραίνεται ότι και η στοχαστική προσέγγιση είναι κοντά στην πραγματικότητα. (EL)

bachelorThesis

Υφαλμύρινση (EL)


Ελληνική γλώσσα

2016


Πολυτεχνείο Κρήτης::Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος (EL)
Technical University of Crete::School of Environmental Engineering (EN)
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.