Μελέτη και αξιολόγηση πρότυπων δοκιμών εκχύλισης τοξικών μετάλλων από απόβλητα ηλεκτρονικού εξοπλισμού

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Πολυτεχνείου Κρήτης
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)

Μελέτη και αξιολόγηση πρότυπων δοκιμών εκχύλισης τοξικών μετάλλων από απόβλητα ηλεκτρονικού εξοπλισμού (EL)

Παλανδρης Χριστοδουλος (EL)
Palandris Christodoulos (EN)

Γεντεκακης Ιωαννης (EL)
Ξεκουκουλωτακης Νικος (EL)
Πολυτεχνείο Κρήτης (EL)
Γιδαρακος Ευαγγελος (EL)
Xekoukoulotakis Nikos (EN)
Technical University of Crete (EN)
Gidarakos Evaggelos (EN)
Gentekakis Ioannis (EN)

Στην παρούσα εργασία εξετάζεται η εν δυνάμει επικινδυνότητα των αποβλήτων ηλεκτρονικού εξοπλισμού, όσο αφορά την εκχύλιση τοξικών μετάλλων υπό συνθήκες που προσομοιώνονται, σε εργαστηριακή κλίμακα, με χρήση πρότυπων μεθόδων έκπλυσης. Τα ανώτατα επιτρεπτά όρια των συγκεντρώσεων, όπως αυτά ορίζονται από την Οδηγία 2002/95/Εκ του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (RoHs Οδηγία) και της αναδιατυπωμένης Οδηγίας (2011/65/ΕΕ), συγκρίνονται με τα αποτελέσματα της συνολικής περιεκτικότητας των αποβλήτων σε τοξικά μέταλλα.Τα ηλεκτρονικά απόβλητα που αποτέλεσαν αντικείμενο της μελέτης, ήταν οι πλακέτες τυπωμένων κυκλωμάτων, καθώς και τα περιεχόμενα εξαρτήματα τους που διαχωρίστηκαν και εξετάστηκαν ξεχωριστά, οι οθόνες (monitors) τύπου υγρών κρυστάλλων και τα πλαστικά μέρη του εξοπλισμού. Η πειραματική διαδικασία περιλάμβανε τη συλλογή, την αποσυναρμολόγηση και το διαχωρισμό των μερών. Ακολούθησε προεπεξεργασία των δειγμάτων πριν την εφαρμογή των μεθόδων ολικής διαλυτοποίησης και μεθόδων εκχύλισης με σκοπό να προσομοιαστούν διαφορετικές συνθήκες περιβάλλοντος με τις οποίες θα έρθουν σε επαφή τα απόβλητα μετά το τέλος ζωής τους. Επιλέχθηκαν συσκευές που κατασκευάστηκαν μετά το 2006 για την εξαγωγή συμπερασμάτων όσον αφορά στην τήρηση ή μη, των ορίων που επέβαλε η Οδηγία 2002/95/ΕΚ που τέθηκε σε ισχύ από τον Ιούλιο του 2006. Ο προσδιορισμός της συγκέντρωσης των τοξικών μετάλλων έγινε με τη χρήση της μεθόδου της φασματομετρίας μάζας επαγωγικά συζευγμένου πλάσματος (ICP-MS), και τα αποτελέσματα συγκρίθηκαν με τα εκάστοτε θεσμοθετημένα όρια της κάθε μεθόδου. Δίνεται επίσης έμφαση στη διαχείριση, στην ασφαλή εναπόθεση αλλά και στα επιτρεπτά όρια των ρυπογόνων ουσιών που εμπεριέχονται στις οθόνες, καθώς η πρόληψη και η προφύλαξη είναι δυνατόν να μειώσουν τους κινδύνους που απειλούν τόσο το περιβάλλον αλλά και την υγεία. (EL)

bachelorThesis

Ηλεκτρονικά απόβλητα (EL)


Ελληνική γλώσσα

2016


Πολυτεχνείο Κρήτης::Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος (EL)
Technical University of Crete::School of Environmental Engineering (EN)
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.