Βέλτιστος προγραμματισμός λειτουργίας συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας με μεγάλη διείσδυση αιολικής παραγωγής

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Πολυτεχνείου Κρήτης
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Βέλτιστος προγραμματισμός λειτουργίας συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας με μεγάλη διείσδυση αιολικής παραγωγής (EL)
Optimal power generation scheduling of electric power system with high wind power penetration (EN)

Πολυδωρος Ευαγγελος-Ιασων (EL)
Polydoros Evaggelos-Iason (EN)

Τσιναρακης Γεωργιος (EL)
Κουϊκογλου Βασιλης (EL)
Πολυτεχνείο Κρήτης (EL)
Κανελλος Φωτιος (EL)
Kouikoglou Vasilis (EN)
Technical University of Crete (EN)
Tsinarakis Georgios (EN)
Kanellos Fotios (EN)

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μεγάλη αύξηση του ενδιαφέροντος της παγκόσμιας κοινότητας προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η τάση αυτή οφείλεται σε δύο βασικούς λόγους. Ο πρώτος έχει να κάνει με τις καταστροφικές επιπτώσεις που έχει στον πλανήτη η αλόγιστη χρήση ορυκτών πόρων -όπως είναι ο λιγνίτης, ο άνθρακας, το πετρέλαιο, και το φυσικό αέριο-, λόγω των τεράστιων ποσοτήτων CO2 που απελευθερώνουν στην ατμόσφαιρα κατά την καύση τους. Ο δεύτερος λόγος είναι η ολοένα αυξανόμενη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας σε παγκόσμιο επίπεδο, σε συνδυασμό με την μείωση των ενεργειακών ορυκτών αποθεμάτων. Υπάρχει, δηλαδή, μία τεράστια ανάγκη σε όλο τον αναπτυγμένο κόσμο για την ένταξη περισσότερων μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, και ταυτόχρονα για την βελτιστοποίηση του τρόπου λειτουργίας και διείσδυσής τους στα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας. Με αφορμή την ανάγκη αυτή, στην εργασία μελετώνται μοντέλα βελτιστοποίησης του προβλήματος ένταξης μονάδων, και του προβλήματος οικονομικής κατανομής φορτίου ενός συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας, κάτω από διαφορετικά σενάρια διείσδυσης εναλλακτικών μορφών ενέργειας. Στόχος της μελέτης είναι η εξαγωγή συμπερασμάτων για την διαδικασία και τον τρόπο υλοποίησής της βελτιστοποίησης, για την συμπεριφορά των συστημάτων στις διακυμάνσεις διείσδυσης, όπως επίσης και για τα οφέλη αλλά και τα τεχνικά προβλήματα λόγω της διείσδυσης. Ακόμη, γίνεται μια σύντομη περιγραφή των συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, και των πλεονεκτημάτων τους. (EL)
In recent years, renewable energy has been increasingly attracting the interest of the worldwide community. This trend is because of two main reasons. The first has to do with the devastating effects that the use of mineral resources -such as lignite, carbon,oil, and gas- has to our environment, due to the huge amounts of CO2 released into the atmosphere when such minerals are burned. The second reason is the ever-increasing global demand for electricity, combined with a forecasted shortage of mineral energy reserves. This means that, in the developed world, there is a huge need to integrate more renewable electricity generating units and optimize their mode of operation and penetration into the power systems at the same time. On the basis of this need, this study examines models of optimization for the unit integration problem, as well as the problem of economic distribution of load amongst the different units of an electrical energy system under different alternative energy penetration scenarios. The aim of this study is to draw conclusions on the process and method of implementing the optimization, on the behavior of systems in penetration fluctuations, as well as on the benefits and technical problems due to penetration. In addition, this study provides a brief description of electricity systems, renewable energy sources, and their advantages. (EN)

bachelorThesis

Α.Π.Ε.,Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (EL)
Αιολική διείσδυση (EL)
Οικονομική κατανομή φορτίου (EL)
Αιολική παραγωγή (EL)
Σ.Η.Ε.,Σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας (EL)
Πρόβλημα ένταξης μονάδων (EL)
Βελτιστοποίηση με σμήνος σωματιδίων (EL)
Renewable energy sources (EN)
Unit commitment (EN)
Economic dispatch (EN)
Electric power systems (EN)
Power generation scheduling (EN)
PSO,Particle swarm optimization (EN)


Ελληνική γλώσσα

2017


Πολυτεχνείο Κρήτης::Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (EL)
Technical University of Crete::School of Production Engineering and Management (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.