Φυτοαποκατάσταση υγρών αποβλήτων ελαιοτριβείου με χρήση των φυτών Myrtus communis L. και Punica granatum L.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Πολυτεχνείου Κρήτης
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)

Φυτοαποκατάσταση υγρών αποβλήτων ελαιοτριβείου με χρήση των φυτών Myrtus communis L. και Punica granatum L. (EL)

Παπαδημητροπουλος Χρηστος (EL)
Papadimitropoulos Christos (EN)

Μανουσακη Ελενη (EL)
Πετουση Μαργαριτα (EL)
Πολυτεχνείο Κρήτης (EL)
Καλογερακης Νικος (EL)
Παρανυχιανακης Νικολαος (EL)
Technical University of Crete (EN)
Kalogerakis Nikos (EN)
Paranychianakis Nikolaos (EN)
Manousaki Eleni (EN)
Petousi Margarita (EN)

Η παραγωγή ελαιολάδου στις μεσογειακές χώρες έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια με αποτέλεσμα την παραγωγή μεγάλων όγκων αποβλήτων τα οποία προσδίδουν ιδιαίτερα τοξικές συνέπιες σε κάθε πιθανό αποδέκτη. Ως σήμερα δεν έχει επιτευχθεί η εφαρμογή μιας τεχνολογίας εξυγίανσης των υγρών αποβλήτων ελαιοτριβείου (ΥΑΕ) που να ισορροπεί νομικά, ενεργειακά και περιβαλλοντικά. Στην παρούσα εργασία μελετάται η μέθοδος της φυτοαποκατάστασης γι αυτό το είδος αποβλήτων. Η φυτοαποκατάσταση θεωρείται ως μια χαμηλού κόστους εναλλακτική μέθοδος αποκατάστασης που προσφέρει μόνιμη λύση βελτιώνοντας παράλληλα την αισθητική της ρυπασμένης περιοχής. Για τις ανάγκες του πειράματος φυτεύτηκαν στελέχη μυρτιάς (Myrtus communis L.) και ροδιάς (Punica granatum L.) σε δύο πανομοιότυπες πιλοτικές μονάδες προσομοίωσης του εδάφους. Μέσω αντλίας το ΥΑΕ προς εξυγίανση επανακυκλοφορούσε διαμέσου του εδαφικού στρώματος και της ριζόσφαιρας των φυτών, δίνοντας το χρόνο στα ιδία αλλά και στους μικροοργανισμούς που συμβιώνουν στις ρίζες τους, να αποδομήσουν το περιεχόμενο οργανικό φορτίο του αποβλήτου. Για τον προσδιορισμό της απόδοσης των μονάδων ως προς την επεξεργασία των ΥΑΕ έγιναν χημικοί προσδιορισμοί και μετρήσεις στο υγρό απόβλητο προς επεξεργασία καθώς και σε δείγματα εδάφους της κάθε μονάδας(BOD5, COD,ολικές φαινόλες, ολική χλωροφύλλη, ολικό άζωτο, ολικός φώσφορος, ανάπτυξη μικροοργανισμών, ολικός οργανικός άνθρακας, υγρασία, αλατότητα, ολικά διαλυμένα στερεά, Ph, ηλεκτρική αγωγιμότητα, διαλυμένο οξυγόνο). Και οι δύο μονάδες πέτυχαν αποδόμηση περισσότερο από 90-95% στην εφαρμογή χαμηλής οργανικής φόρτισης (COD < 6000mg/L) σε κάθε παράμετρο, ενώ στην περίπτωση μέτριας οργανικής φόρτισης (COD = 12500mg/L) είχαμε 40-75% (EL)

bachelorThesis

Υγρά απόβλητα ελαιοτριβείου (EL)
Οργανικό περιεχόμενο (EL)
Φυτοεξυγίανση (EL)
Myrtus communis (EN)
Punica granatum (EN)


Ελληνική γλώσσα

2017


Πολυτεχνείο Κρήτης: Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος" (EL)
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.