Ανάλυση φαινομένου ψυχρής νησίδας σε αστικά πάρκα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Πολυτεχνείου Κρήτης
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)

Ανάλυση φαινομένου ψυχρής νησίδας σε αστικά πάρκα (EL)

Σταυρακακη Μαρια (EL)
Stavrakaki Maria (EN)

Πολυτεχνείο Κρήτης (EL)
Λαζαριδης Μιχαλης (EL)
Κολοκοτσα Διονυσια (EL)
Τσουτσος Θεοχαρης (EL)
Technical University of Crete (EN)
Lazaridis Michalis (EN)
Tsoutsos Theocharis (EN)
Kolokotsa Dionysia (EN)

Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε ο βαθμός επίδρασης του Κήπου Χανίων ως ψυχρή νησίδα στον μετριασμό του φαινομένου της Αστικής Θερμικής Νησίδας εντός της πόλης των Χανίων. Μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν από τον Ιούλιο έως και τα μέσα Σεπτεμβρίου κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Για την ανάλυση και διεξαγωγή αποτελεσμάτων πραγματοποιήθηκε σύγκριση με δεδομένα 2 αστικών μετεωρολογικών σταθμών του Νομού Χανίων, καθώς και με δεδομένα από μετρήσεις στο πεδίο. Τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιήθηκαν για τη συγκριτική ανάλυση των θερμοκρασιών σε αστικό επίπεδο. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα για τις μεσημβρινές ώρες η μέση ένταση ψυχρής νησίδας του Κήπου παρουσιάζει αρνητικές τιμές γεγονός που αποδεικνύει ότι ο Κήπος είναι πιο ‘’δροσερός’’ από τον αστικό χώρο, επιδρώντας στο μικροκλίμα της πόλης. Αντίστοιχα, για τις απογευματινές ώρες η μέση ένταση ψυχρής νησίδας του πάρκου αποκτά θετικές τιμές με αποτέλεσμα ο Κήπος να λειτουργεί ως θερμή νησίδα για την περιβάλλουσα περιοχή. Επιπλέον, για θερμοκρασίες μεγαλύτερες από 30οC ο Κήπος παρουσιάζει μεγάλη ένταση ψυχρής νησίδας, καθιστώντας το χώρο αυτόν ιδιαιτέρως δροσερό σε σχέση με τις περιβάλλουσες περιοχές, ενώ για θερμοκρασίες μικρότερες των 29οC ο Κήπος παρουσιάζει υψηλότερες θερμοκρασίες από το αστικό κέντρο. Σημαντικές θερμοκρασιακές αλλαγές παρατηρήθηκαν στον Κήπο και κατά την αλλαγή της περιόδου μετρήσεων. Επιπρόσθετα, αξιολογήθηκε η ικανότητα του Κήπου να δράσει ως ψυχρή νησίδα για τις περιβάλλουσες περιοχές, με τη διεκπεραίωση 3 διαδρομών, εκ των οποίων οι 2 εκτείνονταν σε διαφορετική κατεύθυνση από αυτόν και σε απόσταση 248m και 104m. Η ένταση ψυχρής νησίδας του πάρκου ισούταν με -1.2Κ για τη διαδρομή 2 και με -1.3Κ για τη διαδρομή 3 τις μεσημβρινές ώρες, ενώ οι αντίστοιχες τιμές είναι 1.5Κ και 1.6Κ για τις απογευματινές ώρες. Ιδιαιτέρως σημαντική επίδραση φαίνεται να έχει η ένταση της ηλιακής ακτινοβολίας στον ρυθμό θέρμανσης και ψύξης των καταγεγραμμένων σημείων των διαδρομών. Για την 2η διαδρομή ο ρυθμός θέρμανσης είχε τιμή 1.1Κ/100m για το μεσημέρι και ρυθμό ψύξης 1.38Κ/100m για το απόγευμα ενώ οι αντίστοιχες τιμές για την διαδρομή 3 είναι 2.1Κ/100m και 2.56Κ/100m. (EL)

bachelorThesis

Αστική ψυχρή νησίδα (EL)
Αστικά πάρκα (EL)
Cool island intensity (EN)


Ελληνική γλώσσα

2017


Πολυτεχνείο Κρήτης::Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος (EL)
Technical University of Crete::School of Environmental Engineering (EN)
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.