Μοντελοποίηση της ροής υπόγειων υδάτων του υδροφορέα περιοχής Μοιρών Ηρακλείου, Κρήτης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Πολυτεχνείου Κρήτης
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)

Μοντελοποίηση της ροής υπόγειων υδάτων του υδροφορέα περιοχής Μοιρών Ηρακλείου, Κρήτης (EL)

Θωμαδακης Νικολαος (EL)
Thomadakis Nikolaos (EN)

Βαρουχακης Εμμανουηλ (EL)
Νικολαιδης Νικολαος (EL)
Πολυτεχνείο Κρήτης (EL)
Καρατζας Γιωργος (EL)
Technical University of Crete (EN)
Karatzas Giorgos (EN)
Varouchakis Emmanouil (EN)
Nikolaidis Nikolaos (EN)

Η εργασία αυτή εξετάζει τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται στα διάφορα μοντέλα κατά την προσομοίωση της κίνησης του υπόγειου υδροφορέα και τη μεταφορά ρύπων μέσα σε αυτόν. Στο θεωρητικό τμήμα της εργασίας περιγράφονται οι εξισώσεις και οι οριακές συνθήκες που διέπουν ένα τέτοιου είδους σύστημα υπόγειας ροής και γίνεται ανάλυση των δύο επικρατέστερων μεθόδων, εκείνης των πεπερασμένων στοιχείων και εκείνης των πεπερασμένων διαφορών. Κατόπιν, γίνεται αναφορά στο μοντέλο που χρησιμοποιείται στην παρούσα εργασία, το PTC (Princeton Transport Code), και περιγράφονται αναλυτικά οι εξισώσεις και οι οριακές συνθήκες που το διέπουν. Στο δεύτερο τμήμα της εργασίας γίνεται σύντομη περιγραφή της περιοχής μελέτης (Μοίρες, Ηράκλειο Κρήτης) με μετεωρολογικά και κλιματικά στοιχεία (κατακρημνίσεις, άνεμοι), αλλά και στοιχεία για τη γεωλογία και το φυσικό περιβάλλον της περιοχής. Ακολουθεί η βαθμονόμηση του μοντέλου, βάσει των δεδομένων που είναι διαθέσιμα για την περιοχή. Αφού η διαδικασία περιγραφεί αναλυτικά σε βήματα, γίνεται αναφορά στα αποτελέσματα του μοντέλου και εξακρίβωση του κατά πόσον το μοντέλο αναπαριστά ικανοποιητικά την πραγματική κατάσταση της ροής των υπογείων υδάτων του υδροφορέα της περιοχής των Μοιρών. Τέλος, εξετάζονται δύο σενάρια: στο μεν πρώτο προτείνεται αύξηση της ποσότητας νερού που αντλούν τα πηγάδια κατά 10% και μείωση της βροχόπτωσης κατά 10%, ενώ στο δεύτερο αύξηση της ποσότητας νερού που αντλούν τα πηγάδια κατά 20% και μείωση της βροχόπτωσης κατα 20%. (EL)
This paper examines the methods used in various models in order to simulate the movement of the underground aquifer and the transfer of pollutants within it. The theoretical part of the paper describes the equations and boundary conditions governing such a system of underground flow and analyzes the two most prevalent methods, that of finite elements and that of finite differences. Then the model used in the present study, the PTC (Princeton Transport Code), is mentioned, and the equations and boundary conditions governing it are described in detail. In the second part of this paper, a brief description of the study area (Mires, Heraklion, Crete) is presented with meteorological and climatic data (rain, wind data), as well as data on geology and the natural environment of the area. The calibration of the model follows, based on the data available for the region. The process is described in steps. Then reference is made to the results of the model and to the verification of whether the model satisfactorily represents the actual condition of the groundwater flow of the Mires aquifer. Finally, two scenarios are examined, the first proposes increase in quantity of the extracted water from the pumping wells by 10% and the reduction of rainfall by 10%, while the second proposes increase in quantity of the extracted water from the pumping wells by 20% and the reduction of rainfall by 20%. (EN)

bachelorThesis

Μοίρες Ηρακλείου (EL)
Προσομοίωση κίνησης υπόγειου υδροφορέα (EL)
Princeton Transport Code (EN)


Ελληνική γλώσσα

2017


Πολυτεχνείο Κρήτης::Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος (EL)
Technical University of Crete::School of Environmental Engineering (EN)
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.