Επίδραση της απολύμανσης στην ανθεκτικότητα βακτηρίων σε ποικιλία αντιβιοτικών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Πολυτεχνείου Κρήτης
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)

Επίδραση της απολύμανσης στην ανθεκτικότητα βακτηρίων σε ποικιλία αντιβιοτικών (EL)
Effect of discinfection on bacterial antibiotic resistance (EN)

Τεγκελιδη Χριστινα (EL)
Tegelidi Christina (EN)

Ξεκουκουλωτακης Νικος (EL)
Πολυτεχνείο Κρήτης (EL)
Γουνακη Ιωσηφινα (EL)
Βενιερη Δαναη (EL)
Γκικας Πετρος (EL)
Xekoukoulotakis Nikos (EN)
Venieri Danai (EN)
Technical University of Crete (EN)
Gikas Petros (EN)
Gounaki Iosifina (EN)

Η ανακάλυψη των αντιβιοτικών αποτέλεσε μια από τις μεγαλύτερες καινοτομίες των τελευταίων αιώνων για την καταπολέμηση ασθενειών σε ανθρώπους και ζώα. Στην πορεία των χρόνων παρατηρήθηκε πως τα βακτήρια στο περιβάλλον άρχισαν να προσαρμόζονται και να εμφανίζουν ανθεκτικότητα στην χρήση των αντιβιοτικών με διάφορους μηχανισμούς. Στην παρούσα εργασία έγινε προσπάθεια να προσδιοριστεί αν η απολύμανση των υδάτων με τη μέθοδο της οζόνωσης επηρεάζει το προφίλ της ανθεκτικότητας των βακτηρίων. Για τη μελέτη χρησιμοποιήθηκαν στελέχη από τα βακτήρια E. coli, Staphylococcus sp., Enterococcus sp., Pseu-domonas sp., που απομονώθηκαν από διάφορα δείγματα νερού (επιφανειακά & θαλασσινά) και λύματα. Οι δειγματοληψίες πραγματοποιήθηκαν στην ευρύτερη περιοχή των Χανίων, στην Κρήτη. Τα αντιβιοτικά που χρησιμοποιήθηκαν είναι τα εξής: Ampicillin, Amoxicillin, Amikacin, Ciprof-loxacin, Imipenem, Erythromycine, Tertacycline, Trimethoprim, ανάλογα την κάθε περίπτωση βακτηρίου, και η μέθοδος που εφαρμόστηκε είναι Ελάχιστη Ανασταλτική Συγκέντρωση (Minimum Inhibitory Concentration - MIC) στο εργαστήριο Περιβαλλοντικής Μικροβιολογίας του Πολυτεχνείου Κρήτης. Για την οζόνωση χρησιμοποιήθηκε γεννήτρια Aqua-Flo CD1B, και πραγματοποιήθηκαν πειράματα στο εργαστήριο Τεχνολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος, που πολύ ευγενικά μας παραχωρήθηκε για την εκτέλεση των πειραμάτων. Μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία, αυτό που κατέστη σαφές, είναι πως η απολύμανση υδάτων με όζον σίγουρα συμβάλλει στη μεταβολή του προφίλ ανθεκτικότητας των βακτηρίων σε αντιβιοτικά. Το πρόβλημα αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη, και να πραγματοποιηθούν ακόμα περισσότερες μελέτες και πειράματα για τον αναλυτικότερο προσδιορισμό και επίλυση του προβλήματος. (EL)

bachelorThesis

Περιβαλλοντική μικροβιολογία (EL)


Ελληνική γλώσσα

2017


Πολυτεχνείο Κρήτης::Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος (EL)
Technical University of Crete::School of Environmental Engineering (EN)
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.