Ανάλυση πειραματικών μετρήσεων του συντελεστή θερμοπερατότητας κτιρίων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Πολυτεχνείου Κρήτης
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)

Ανάλυση πειραματικών μετρήσεων του συντελεστή θερμοπερατότητας κτιρίων (EL)

Ρηγας Δημητριος (EL)
Rigas Dimitrios (EN)

Πολυτεχνείο Κρήτης (EL)
Λαζαριδης Μιχαλης (EL)
Κολοκοτσα Διονυσια (EL)
Γομπακης Κωνσταντινος (EL)
Τσουτσος Θεοχαρης (EL)
Technical University of Crete (EN)
Gobakis Konstantinos (EN)
Lazaridis Michalis (EN)
Tsoutsos Theocharis (EN)
Kolokotsa Dionysia (EN)

Οι ενεργειακές επιθεωρήσεις και ο έλεγχος της ενεργειακής απόδοσης έχουν γίνει όλο και πιο επιτακτικοί για να επιτευχθεί εξοικονόμηση ενέργειας στα υπάρχοντα κτίρια. Παράλληλα, οι ευρωπαϊκές οδηγίες επιβάλλουν ολοένα και αυστηρότερους περιορισμούς στις απώλειες ενέργειας των κτιρίων. Σ' αυτό το πλαίσιο η αξιολόγηση της θερμικής διαπερατότητας (U-Value) των δομικών στοιχείων του κτιρίου είναι ένα αποφασιστικό βήμα για την ενεργειακή διάγνωση, προκειμένου να επιτευχθούν, στη συνέχεια, αποτελεσματικές παρεμβάσεις για την βελτίωσή της. Στην παρούσα διπλωματική εργασία έγιναν μετρήσεις του συντελεστή θερμοπερατότητας σε εξωτερικούς τοίχους και παράθυρα στο κτίριο Κ1 του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης. Για τις μετρήσεις χρησιμοποιήθηκαν ένα καταγραφικό δεδομένων, δυο αισθητήρες θερμοκρασίας και ένας αισθητήρας ροής θερμότητας. Στη συνέχεια τα πειραματικά δεδομένα εισήχθησαν στην προσομοίωση του κτιρίου, η οποία έχει βασιστεί στη μελέτη θερμομόνωσης του. Έγιναν συγκρίσεις των πειραματικών μετρήσεων με τα δεδομένα της προσομοίωσης και έπειτα υπολογίστηκαν οι νέες ενεργειακές καταναλώσεις σε θέρμανση και ψύξη. Τέλος, υπολογίστηκε το ποσοστό μεταβολής των ενεργειακών αναγκών σε σχέση με το αρχικό κτίριο. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι πειραματικές μετρήσεις προσεγγίζουν μερικώς τα θεωρητικά υπολογισμένα U-Value της προσομοίωσης για τους τοίχους κάτι που δεν συμβαίνει καθόλου με τα παράθυρα. (EL)
Energy audits and check of energy performances are more and more urgent for achieving energy saving in existing buildings. At the same time, European directives are imposing ever stricter restrictions on energy losses in buildings. In this context, the assessment of the thermal permeability (U-Value) of building components is a decisive step for energy diagnosis, in order to achieve effective interventions to improve it. In this diploma thesis measurements of the coefficient of thermal transmittance in external walls and windows were made in the building K1 of the Department of Environmental Engineering of the Technical University of Crete. A data logger, two temperature sensors and one heat flow sensor were used for the measurements. Then the experimental data were introduced into the building's simulation, which was based on its thermal insulation study. Comparisons of experimental measurements with the simulation data, and then the new energy consumptions calculated in heating and cooling. Finally, the rate of change in energy needs was calculated in relation to the original building. The results show that the experimental measurements are close to the theoretically calculated U-Value of the simulation for the walls which is not the case with windows. (EN)

bachelorThesis

Συντελεστής θερμοπερατότητας (EL)
Energy audits (EN)


Ελληνική γλώσσα

2017


Πολυτεχνείο Κρήτης::Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος (EL)
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.